El Centro Tecnológico para la Innovación en Construcción (CTeC) i Eurecat Academy han llançat una nova plataforma d’e-learning per impulsar la formació especialitzada en el sector de la construcció a Xile.

La nova plataforma Campus CTEC buscar enfortir de forma col·laborativa les capacitats formatives de tècnics, professionals i estudiants. El sector de la construcció és el sisè per nombre d’empleats a Xile, però la seva productivitat es troba per sota de la mitjana de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) a causa de l’alta fragmentació dels processos ia la baixa capacitació professional de l’capital humà entre d’altres factors.

Segons CTeC, els canvis tecnològics i els processos de treball cada vegada més col·laboratius tenen un paper clau per incrementar la productivitat. “Les empreses i institucions han de fomentar la formació per avançar cap a un model de Construcció 4.0 sobre la base de la innovació i la tecnologia” analitza Fernando Yáñez, President Directori d’CTEC.

La plataforma Campus CTEC se suma a el programa de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) per fomentar la formació contínua i superar la baixa capacitació dels professionals de la construcció, un dels factors que pot millorar la competitivitat. A Xile els futurs professionals de sector reben de mitjana només 15 hores de pràctiques mentre que en països més productius aquesta xifra augmenta a 60 hores.

La plataforma Campus CTEC compta ja amb tres cursos orientats a la digitalizació  del sector en concret Introducció a la Transformació Digital, la Gestió de la Transformació Digital i a Internet of Things (IOT) i sensorització que pots consultar en detall aquí.

Eurecat, la segona organització privada a Espanya en R+D+i i que compta amb una delegació a Xile des de març de 2020, suma a el projecte les seves capacitats de transferència de coneixement en ciència i tecnologia a través de Eurecat Academy per dotar les empreses de l’ sector de la construcció xilenes de major competitivitat tecnològica i afrontar els actuals reptes en transformació digital.