A través de la present política de privacitat FUNDACIÓ EURECAT vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin a la pàgina web (www.eurecatacademy.org) sobre els tractaments de dades personals realitzats. L’accés a la pàgina web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies. Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

FUNDACIÓ EURECAT, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, en qualitat de responsable de l’Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

  • Responsable del Tractament: FUNDACIÓ EURECAT (d’ara endavant EURECAT)
  • N.I.F .: G66210345
  • Direcció: Parc Tecnològic de Vallès. Avinguda Universitat Autònoma, 23 08290 Cerdanyola del Vallès Correu electrònic: legal@eurecat.org
  • Telèfon: +34 93 238 14 00 Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades proporcionades en els formularis de la nostra pàgina web de contacte es faran servir únicament i exclusivament per:

  1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc del web, entre elles, la resposta a sol·licituds i / o consultes realitzades per l’usuari.
  2. Gestió de la formalització de la inscripció a la formació, a través del formulari habilitat per a tal efecte.
  3. Mantenir-lo informat sobre l’actualitat i els serveis de EURECAT, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment per a aquesta finalitat.
  4. És possible que en la nostra pàgina web hi hagi formularis que es recullin les seves dades per a altres finalitats. En aquestes circumstàncies s’estarà a les condicions específiques aplicables a cada cas.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació a l’formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’emplenar els espais marcats com “obligatoris”. No completar les dades personals requerits o fer-ho parcialment pot suposar que EURECAT no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, EURECAT quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita EURECAT han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre duri la finalitat per la qual van ser prestats i no se sol·liciti la seva supressió o revocació.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a terceres empreses, excepte obligació legal. En cas de tenir intenció de fer-ho es recabaría primer l’autorització de les persones afectades.

Si el projecte formatiu està finançat per un ens públic, en aquest cas, es podran cedir les dades a aquest organisme finançador.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el dret d’accés a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició de el tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva el tractament de dades personals realitzat fins al moment.

L’usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, en el domicili social de EURECAT o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a legal@eurecat.org.

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació a l’respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es – C / Jorge Juan, 6 de Madrid).

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

EURECAT informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

EURECAT disposa de perfils en diferents xarxes socials per tal de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir de canal d’atenció i interacció social.

A continuació, els enllacem les polítiques de privacitat de les xarxes socials en les quals EURECAT té perfil obert: