máster en robóticamáster en robótica

Màster en Robòtica

Màster en Robòtica2020-07-09T14:32:31+00:00

Project Description

Inici: Octubre 2020 | Finalització: Juny 2021
Dies lectius: Divendres de 16:00h a 21:00h. (31 sesions) i dissabtes de 09:00h a 14:00h (19 sesions)
Duració del curs: 60 crèdits

Especialitat: Automatizació i robòtica
Centre d’impartició: Cerdanyola del Vallès
Preu: 4.980€

Inscriu-te

Introducció

La UVic – UCC i el Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat, centre de referència a l’àmbit de la robòtica a través d’Eurecat Academy, impulsen conjuntament el Màster en Robòtica (5a edició), un innovador programa que se centra en les noves tendències de la robòtica industrial i la de serveis (aquella on els robots fan tasques útils per als éssers humans, més enllà de l’àmbit industrial).

El màster també aborda les aplicacions de la robòtica mòbil (terrestre i aèria) per a formar professionals en una disciplina cada vegada més present en els àmbits de la nostra societat.

Combinant teoria i pràctica, el màster compta amb un equip docent format per professionals amb experiència dilatada, provinent de diversos centres tecnològics i de recerca líders en la robòtica.

Objectius del curs

Adquirir competències, habilitats, recursos i tècniques en relació a:

 • Sensors, actuadors, sistemes de control, planificació de trajectòries i llenguatges de programació de robots.
 • Aplicacions de robòtica industrial, seguretat, normativa i mètodes de programació de manipuladors industrials.
 • Aplicacions de robòtica mòbil terrestre i aèria, sistemes de navegació i planificació de trajectòries de sistemes mòbils.
 • Sistemes multi-robot, assignació de tasques i robòtica col·laborativa.

El programa capacita per  projectar, dissenyar i materialitzar processos que integrin robòtica, complint els requeriments tècnics, de qualitat i de seguretat establerts en les especificacions.

Adreçat a:

Professionals de l’àmbit científic o tecnològic amb inquietuds per les aplicacions de la robòtica industrial o de serveis en qualsevol àmbit. Titulats de l’àmbit tecnològic o científic.

Metodologia

El Màster consta de 60 ECTS que s’estructuren en tres unitats (Fonaments de robòtica, Robòtica Industrial i Robòtica Mòbil), cadascuna de les quals consta d’un conjunt de mòduls o assignatures. Tots els mòduls tindran una part teòrica-descriptiva i una segona part pràctica, fonamentalment, consistent a treballar en equip.

A més de cursar el màster en conjunt (60 ECTS), es podrà optar per cursar dos postgraus com a subunitats del màster. Cadascun dels postgraus presenta una unitat obligatòria (Fonaments de Robòtica) i una 2a unitat a triar segons l’estudiant prefereixi l’especialització en robòtica industrial o robòtica mòbil.

Programa del Curs

El programa s’estructura en tres grans blocs:

 • Fonaments de la Robòtica. Aporta conceptes bàsics de la robòtica: sistemes de percepció i actuadors utilitzats en els robots i, també, coneixements sobre dinàmica, cinemàtica i planificació de trajectòries per a estructures robòtiques.
 • Robòtica Industrial. Permet conèixer i utilitzar eines bàsiques i tècniques de programació actuals en l’àmbit d’aplicació i de recerca de la robòtica industrial. S’utilitzen diversos braços robòtics existents a la indústria i s’incideix en conceptes de seguretat industrial i de robòtica col·laborativa, un nou concepte de robot industrial que pot treballar al costat d’humans.
 • Robòtica Mòbil. Es realitza una introducció als diferents tipus de robots, tant terrestres com aeris, i a les seves aplicacions. També es revisa l’estat de l’art en aquesta disciplina, tot mostrant els darrers avanços científics i tecnològics. L’estudi es basa en el reconeixement de l’espai i la planificació de trajectòries, la navegació i mapatge simultanis sobre el terreny. S’utilitzen plataformes terrestres reconfigurables i vehicles aeris no tripulats (UAV o també anomenats “drons”) d’ala convencional i quadrotors.
  Com a recurs fonamental per a la programació de robots, s’utilitza el ROS (Robot Operating System), que permet estructurar i comunicar les diferents parts que conformen un robot (sensors, actuadors, control, planificació i simulació). Al final del curs, l’estudiant realitzarà un treball final de màster, que permet relacionar els coneixements impartits a les diverses assignatures.

Bloc 1. Fonaments de la Robòtica

Mòdul 1. Sistemes de percepció

 • Tipus de sensors
 • Detecció, classificació i reconeixement
 • Estimació i fusió sensorial
 • Visió per computador

Mòdul 2. Actuadors i controls

 • Tipus d’actuadors.
 • Execució i control.

Mòdul 3. Cinemàtica, dinàmica i planificació

 • Cinemàtica
 • Dinàmica
 • Planificació de trajectòries

Mòdul 4. Integració robòtica

 • Programació i llibreries open source: Robot Operating System (ROS)
 • Disseny mecànic i impressió 3D

Bloc 2. Robòtica Industrial i Visió per Computador

Mòdul 5. Robòtica industrial

 • Introducció i aplicacions de robòtica industrial.
 • Seguretat Industrial i normativa.
 • Tècniques i mètodes de programació (online/offline).
 • Pràctiques de programació offline/online i modelatge.
 • ROS (Robot Operating System) industrial.
 • Pràctiques en ROS-URDF (Unified Robot Description Format) i ROS-MoveIt.

Mòdul 6.Visió per Computador

 • Robòtica adaptativa: Visió per computador i Force feedback.
 • Pràctiques de robòtica adaptativa.
 • Multirobòtica. Pràctica de modelat i simulació de cèl·lules multirobot.
 • Robòtica col·laborativa.
 • Aplicacions amb ROS Industrial. Pràctica de percepció i pick&place avançat.
 • Control de qualitat i metrologia amb robots. Tecnologies de percepció.

Bloc 3. Robòtica Mòbil i Sistemes Intel·ligents

Mòdul 7. Robots terrestres

 • Tipus de robots terrestres i aplicacions.
 • Restriccions cinemàtics i maniobrabilitat.
 • Estimació de la posició.
 • Construcció de mapes.
 • Planificació de trajectòries i evitació d’obstacles.
 • Pràctica ROS: Navegació amb mapejat i localització simultània.

Mòdul 8. Vehicles aeris no tripulats (UAV)

 • Tipus de robots aeris i aplicacions.
 • Estimació de la posició: navegació amb sensors.
 • Control.
 • Planificació de trajectòria.
 • Mapejat aeri i reconstrucció 3D.
 • Estacions Terrestres de Control i protocols de comunicacions.
 • Operacions, seguretat i reglament.
 • Pràctica ROS amb Quadrotor, Protocol de comunicació MAVLINK i sistema d’autopilotatge PIXHAWK.

Mòdul 9. Sistemes multi-robot

 • Arquitectures multi-robot.
 • Fusió distribuïda.
 • Assignació de tasques.

Projecte final de màster

Coordinació


Sílvia Ferrer
Responsable de Programes de Màster i Postgrau i Formació Contínua d’Eurecat Academy.

Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i Postgrau en Gestió i Direcció d’Empreses.

Compta amb més de 20 anys d’experiència gestionant i coordinant projectes formatius amb empreses, tant a nivell nacional com internacional: participant i donant suport en el seu procés de detecció de necessitats formatives; coordinant el desenvolupament de la seva formació; seguiment del procés d’aprenentatge dels alumnes.

També compta amb experiència coordinant Plans de Formació Sectorials a nivell català i espanyol, desplegant la formació necessària per al sector, implicant a les organitzacions empresarials, les empreses i els treballadors. Experta en formació d’especialització en l’àmbit de la Innovació, soft skills i transformació digital.

Co-organizat amb:

 

Vols més informació?

Go to Top