Curs de Teoria del teixits

Teoria dels teixits2020-04-08T10:56:42+00:00

Project Description

Inici: 01/10/2019 | Finalització: 12/11/2019
Dies lectius: Dimarts i dijous de 18:00h a 21:00h
Durada del curs: 39 hores

Especialitat: Tecnologia tèxtil i teixits intel·ligents
Centre d’impartició: Canet de Mar
Preu: 640€

Inscriu-te

Introducció

Conèixer les propietats que un lligament confereix a un teixit impacta directament en l’aspecte visual, la textura superficial i l’estabilitat dels teixits. Precisament, en aquest curs s’incideix en l’aprenentatge actiu en la teoria dels teixits per poder ser capaços d’identificar els lligaments emprats en el disseny i fabricació dels teixits de calada i els seus condicionants en la seva creació. Al llarg de la formació, l’alumne coneixerà els diferents mètodes d’anàlisi.

Objectius del curs 

 • Conèixer els lligaments emprats en el disseny i fabricació de teixits de calada.
 • Aplicacions de robòtica industrial, seguretat, normativa i mètodes de programació de manipuladors industrials.
  • Conèixer les propietats que un lligament confereix a un teixit:
  • Influència dels lligaments en l’aspecte visual de la roba.
  • Influència dels teixits en la textura superficial de la roba.
 • Influència dels lligaments en l’estabilitat de la roba.
 • Identificar el lligament emprat en un teixit:
  • Mètodes d’anàlisi.

Adreçat a

Personal tècnic, dissenyadors d’empreses de el sector tèxtil o afins que necessiten conèixer els lligaments emprats en el disseny i fabricació de teixits de calada.

Informació addicional

Tots els nostres cursos són bonificables per empreses (excepte autònoms) a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE).

Consulta descomptes especials per a estudiants, persones en situació d’atur, i empreses que realitzin dues o més inscripcions en un mateix curs.

Programa del Curs

1. INTRODUCCIÓ

 • Lligament. Representació dels lligaments.
 • Esglaonat del lligament. Escalonat per ordit. Escalonat per trama. Escalonat regular i escalonat irregular. Escalonat amb valors negatius.
 • Base d’evolucions per ordit i per trama.
 • Enunciat o determinació d’un lligament. En cas d’escalonat regular. En cas d’escalonat irregular. Regla per calcular el nombre de fils o el nombre de passades del curs en un lligament d’escalonat irregular.

2. MUNTURES A LLIÇOS

 • Muntures de telers. Muntures a lliços.
 • Remés. Diferents ordres de remesa. Picat o dibuixos. Determinació del picat d’un lligament coneixent la remesa.

3. TEIXITS SIMPLES. Lligaments simples.

Lligaments fonamentals:

 • Tafetà. Efectes que poden obtenir amb aquest lligament.
 • Sarga. Influència del sentit de la torsió en l’aspecte de la roba.
 • Ras. Determinació de l’angle que forma la diagonal del lligament, en el teixit.

Lligaments derivats:

 • Derivats del tafetà. Teletón. Teletón per ordit. Teletón per trama. Acanalat. Teletons o acanalats amb revés. Estoreta.
 • Derivats de la sarga. Sarga Batavia. Sarga romana. Sargas satinas. Sargas interrompudes. Sargas trencades. Sarga composta.
 • Derivats del ras. Granits. Acanalats oblics. Acanalats oblics de cordons iguals. Acanalats oblics de cordons iguals amb una inclinació de 45º. Acanalats oblics de dos cordons desiguals. Acanalats oblics de tres cordons desiguals. Diagonals.

4. TEIXITS SIMPLES. Lligaments compostos.

 • Derivats mixtes. Derivats per transposició.
 • Lligaments amalgamats. Amalgamats de primera classe. Amalgamats de segona classe. Amalgamats de tercera classe.
 • Lligaments creuats.
 • Lligaments discordants.
 • Lligaments esfumats.
 • Lligaments radiats. Radiats per rotació. Radiats per oposició o adamascados.
 • Lligaments llistats. Llistes per ordit. Llistes per trama.
 • Lligaments a quadres.
 • Lligaments a relleu.

5. TEIXITS COMPOSTOS. Teles a dues cares.

Teles a dues cares per ordit:

 • Teles a dues cares per ordit en relació 1 i 1. Teles a dues cares per ordit en relació 2 i 1, 3 i 1, etc …

Teles a dues cares per trama:

 • Teles a dues cares per trama en relació 1 i 1. Teles a dues cares per trama en relació 2 i 1, 2 i 2, 4 i 2, etc …

6. TEIXITS COMPOSTOS. Teles o teixits múltiples.

Dobles teles:

 • Preliminars. Escriptura dels lligaments. Procediments emprats per lligar o unir les dues teles.

Canvis en les dobles teles:

 • Posicions que poden tenir els quatre elements que componen una doble tela. Aplicacions dels canvis.

Triples teles:

 • Lligadura o unió de les triples teles. Canvis en les triples teles.

7. ANÀLISI DEL LLIGAMENT D’UN TEIXIT

 • Determinació de l’ordit i del feix. Preparació de la mostra. Anàlisi de lligament. Cas de teles senzilles. Cas de teles a dues cares. Cas de dobles teles.

Cursos relacionats

Vols més informació?

Go to Top