Informació pràctica

 • Tipologia: Continua Subvencionada
 • Especialitat: Automatització i robòtica
 • Modalitat: Semi-Presencial
 • Seu: Online
 • Preu: Curs subvencionat

Dates i horaris

 • Inici: 23/10/2023
 • Finalització: 14/12/2023
 • Dilluns, dimecres i jueves de 19:00h a 22:00h.
 • Duració del curs: 60 horas

Objectius del curs

Objectius generals:

 • Adquirir coneixements bàsics de l’estructura dels elements fonamentals de robòtica i programació de robots abb.
 • Conèixer el camp d’utilització d’un robot.

Objectius específics:

 • Presentar els tipus més comuns de robots que existeixen en el mercat.
 • Analitzar els diferents sistemes d’accionament que es presenten.
 • Determinar els avantatges i inconvenients que puguin existir en la seva implantació.
 • Rebre una visió general de les diferents àrees tecnològiques implicades a l’hora de decidir sobre la implantació d’un sistema robotitzat

Adreçat a

Treballadors en actiu.

Programa del curs

 1. Descripció elements i seguretat

1.1. Que és un robot industrial (manipulador, controlador,FPU, eina)

1.2. Crear sistema operatiu

1.3. Calibratge del robot (marques)

1.4. Que és un sistema de coordenades (base, eina, objecte de treball)

1.5. Com definir una eina1.6. Com definir un objecte de treball

1.7. Com definir càrregues d’eina i peça (rutinaload)

1.8. Elements de seguretat:emergency stop, acte stop, superior stop i general stop

2. Maneres de funcionament

2.1. Que són les maneres de funcionamen

2.2. Manera manual: dispositiu d’habilitació

2.3. manera automàtica

2.4. Canvi de manera

2.5. Com moure el robot en manera manual: per a eixos, lineal, reorientació, increments

2.6. Pantalles principals: moviment, editor de programes, producció, configuració, calibratge, entrades / sortides ..

3. Configuració entrades / sortides

3.1. Tipus de senyals: analògics i digitals

3.2. Com definir senyals d’entrada / sortida

3.3. Com modificar senyals de sortida

3.4. Com visualitzar senyals d’entrada

3.5. Arxiu de configuració de senyals d’entrada / sortit:eio.cfg

4. Estructura de unprograma

4.1. Quina és l’estructura d’un programa

4.2. Que és un programa

5. Programació bàsica

5.1. Manual de moviment bàsiques i dades relacionades (robtarget, zonedata, Velocitat, tooldata …)

5.2. Execució de programes: finestra de producció

Informació addicional

Los cursos están subvencionados, dirigidos a personas trabajadoras ocupadas, que promueve el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Documentación necesaria para formalizar la preinscripción:

 • Fotocopia del DNI
 • Fotocopia de la cabecera de la última nómina o fotocopia del último recibo de autónomo

En el caso de los trabajadores en situación de desempleo:

 • Hoja de demandante de empleo (documento DARDO)
 • Fotocopia del DNI