postgrado en tecnología de termoplásticos

Postgrau en Tecnologia de termoplàstics (Online)

Postgrau en Tecnologia de termoplàstics (Online)2020-12-09T12:19:47+00:00

Project Description

Inici: 12/11/2021 | Finalització: 19/03/2022
Dies lectius: Divendres (16:00h a 21:00 h.) i dissabtes (9:00h a 14:00 h.)
Duració del curs: 150 hores

Especialitat: Tecnologia de termoplàstics i composites
Centre d’impartició: Online
Preu: 2.810€

Inscriu-te

Introducció

El Postgrau en Tecnologia de termoplàstics (2a edició) ofereix una visió oberta i extensa sobre les tècniques i eines existents a la indústria transformadora de peces plàstiques per injecció. El programa també aborda des d’una perspectiva introductòria i transversal com afrontar els reptes que suposa la transformació digital des del punt de vista tecnològic, com de gestió de competències.

Objectius del curs

L’objectiu principal d’aquest postgrau és proporcionar, de manera sistemàtica i racional, els coneixements científics i tecnològics per  comprendre el comportament dels materials plàstics i les seves característiques per al disseny de peces, així com els criteris tècnics que se segueixen per a la producció de peces i components de plàstic.
Aquest programa de formació tecnològica està dirigit a professionals i titulats que desitgin especialitzar-se, actualitzar i ampliar els seus coneixements en el disseny i fabricació de components de plàstic per injecció.

Adreçat a

Enginyers/es tècnics, enginyers/es superiors i llicenciats, com també a professionals del sector que vulguin especialitzar-se i actualitzar o ampliar els seus coneixements en el disseny i fabricació de components plàstics per injecció.

Metodologia

El postgrau consta de 150 hores que s’estructuren en 6 mòduls (Materials avançats, Tecnologies d’injecció, Disseny de peces termoplàstiques, Injecció de termoplàstics, Disseny i optimització i Economia circular). Tots els mòduls tindran una part teòrica-descriptiva i una part pràctica, fonamentalment, consistent a treballar en equip.

Programa del Curs

Mòdul 0. TRANSFORMACIÓ DIGITAL
La indústria connectada
Tecnologies habilitadores de fabricació
Soft skills 4.0. Cultura col·laborativa

Mòdul 1. MATERIALS AVANÇATS. ÚLTIMES TENDÈNCIES EN INJECCIÓ
Noves tendències en el sector de fabricació i comercialització de plàstics
Noves solucions en materials i sistemes d’additivació i compounding
Mercats diferents, solucions diferents
Noves tecnologies de transformació de plàstics i integració de processos. Desenvolupaments especials en materials
Metodologia de selecció del material
Materials innovadors: bio-plàstics, plàstics biodegradables…
Cas pràctic. Empresa convidada

Mòdul 2. TECNOLOGIA DE MOTLLES D’INJECCIÓ – ACERS I MANTENIMENT
2.1. Tecnologia de motlles
Introducció i conceptes generals
Classificació dels motlles
Procés de desenvolupament d’un motlle
Sistemes de distribució i omplert
Motlles amb cambra calenta
Sistemes d’intercanvi de calor
Sistemes de ventilació
Sistemes d’expulsió
Sistemes de guia
Motlles amb cinemàtica complexa
Sistemes d’embridat a la premsa
2.2 Manteniment de motlles
Introducció
Tipus de manteniment
Accions bàsiques en el manteniment de motlles
Millores en manteniment
Control del manteniment
2.3. Enginyeria de materials per a motlles d’injecció: acers i les seves propietats
Materials utilitzats en fabricació d’utillatges
Tractaments tèrmics màssics i termoquímics clàssics
Enginyeria de superfícies i recobriments
Factors influents en la qualitat de l’utillatge
Anàlisi de fallades comunes en motlles

Mòdul 3. DISSENY DE PECES TERMOPLÀSTIQUES PER Al PROCÉS D’INJECCIÓ
3.1. Fonaments de la contracció dels termoplàstics
El concepte de contracció
Factors que influeixen en la contracció: material, procés, geometria de la peça, motlle
Fenòmens de rellevància en la contracció: deformació, tensions internes, vacúols, etc.
3.2. Disseny de la paret primària
Anàlisi dels factors que influeixen en la selecció del gruix primari de paret d’una peça injectada
Condicionants: processabilitat, economia, resistència mecànica, estètica, funcionalitat, etc.
Variacions de gruix causades per les geometries funcionals. Conseqüències
Limitació de recorregut de flux en el motlle
Resistència a la flexió
3.3. Disseny de reforços
Nervis: disseny de nervis, consideracions, recomanacions geomètriques i funcionals
Problemes estètics, estratègies per a la seva disminució-eliminació. Vorells: consideracions, recomanacions geomètriques i funcionals
Esquadres de reforç: consideracions, recomanacions geomètriques
3.4. Geometries bàsiques funcionals
Disseny d’unions caragoladesDisseny d’unions reblades
Disseny de clips
Frontisses integrals
Unió química mitjançant dissolvents: compatibilitat entre materials, disseny de la unió
Unió amb adhesius: tipus d’adhesius, compatibilitat amb els diferents materials, aplicabilitat, disseny de la unió
3.5. Tècniques de soldadura de plàstics
Rotacional
Vibració
Placa calenta
Ultrasons
General: aplicabilitat, disseny de la unió
3.6. Eines informàtiques d’assistència al disseny de peces de plàstic
Introducció a les eines CAU
Tècniques de simulació reològica: metodologia, resultats obtinguts, anàlisis i interpretació de resultats

Mòdul 4. INJECCIÓ DE TERMOPLÀSTICS: DELS PROCESSOS Al CÀLCUL CIENTÍFIC
4.1. Introducció procés d’injecció
La màquina d’injectar: unitat de tancament, unitat de plastificació
Descripció general del procés d’injecció
Teoria de la injecció. El cicle d’injecció
4.2. Posada en marxa de motlles i optimització del processos
Conceptes determinats en la injecció de termoplàstic
Transformació de cada material segons la seva estructura morfològica
Factors d’influència sobre les contraccions
Tensions en peces
Paràmetres de major importància i la seva influència en la qualitat de les peces
Metodologia per a la posada en marxa del motlle i l’optimització del procés d’injecció
Mètode d’injecció universal
Interpretació de la injecció en gràfics
Problemàtica més freqüent en les primeres proves de motlles i posades en marxa: Motlles i utillatges
Pràctiques al laboratori Eurecat
4.3. Defectes a les peces durant el procés d’injecció. Metodologia de laboratori
Anàlisi dels factors que influeixen en la selecció del gruix primari de paret d’una peça injectada
Problemàtica causada per peces defectuoses
Tipificació dels defectes més comuns
Causes més freqüents de defectes
Solucions a cada tipologia de defecte
Defectes encoberts
Pràctiques al laboratori Eurecat
4.4. Injecció tècnica en motlles amb cambra calenta. Estudi del procés
Control de temperatura a les cambres calentes
Breu història del control de temperatura
Mesurament de la temperatura
Altres paràmetres de procés importants
Regulació de la temperatura
Controladors de temperatura autònoms vs. integrats
Injecció amb càmeres calentes
Muntatge de motlles amb càmeres calentes
Connexió de màquina o d’equip autònom a motlle
Temperatures idònies de Treball
Primer omplert d’una càmera
Fugides/Inundacions de material
Pressió d’injecció admissible
Canvis de material o de color
Problemes d’injecció més freqüents en aquesta mena de motlles
Efectes en les peces relacionats amb les cambres calentes
Procés productiu amb motlles de cambres calentes i de gran nombre de cavitats
Injecció per pressió hidràulica
Purgues
Injecció seqüencial
Manteniment preventiu
4.5. Injecció de termoplàstics amb mètodes científics
Diferències entre injecció convencional i científica
Paràmetres bàsics i conversió d’unitats
Procés d’injecció
Mètode científic d’injecció
Portabilitat
Qualitat. Paràmetres clau.
Pràctiques al laboratori Eurecat
4.6. Processos especials d’injecció
Sobre injecció
Plastrònica
Injecció multicomponent
Coinjecció
Injecció jaspiada
Injecció assistida per gas
Injecció assistida per aigua
Injecció microcel·lular
Injecció seqüencial
Injecció sobre tèxtil
Tècniques decoratives “in mould”
Decoration in mold
IML (in mold labelling)
IMD (in mold decoration)
FILM (film in mould)
Injecció sobre tèxtil
Additius per a efectes especials
Tecnologia HEAT & COOL
Micro injecció
Processos combinats
Cas pràctic. Empresa convidada

Mòdul 5. DISSENY I OPTIMITZACIÓ TOPOLÒGICA PER A LA FABRICACIÓ ADDITIVA (DFAM)
5.1. Introducció al DfAM
Què és el DfAM?
Beneficis, oportunitats i reptes
5.2. Disseny generatiu multi-escala
Introducció als algorismes de disseny generativa
Disseny d’estructures internes a escala meso
Disseny de geometries orgàniques altament disruptives
5.3. Optimització topològica
Introducció a l’optimització topològica
Optimització topològica d’una estructura

Mòdul 6. ECONOMIA CIRCULAR EN ELS TERMOPLÀSTICS
Introducció a l’economia circular
Reptes i oportunitats a l’àmbit dels termoplàstics
Eco-design  als termoplàstics
Ús de materials innovadors en termoplàstics

Equipo docente

El equipo docente del Postgrado está formado por diferentes profesionales con amplia experiencia en la gestión y dirección de plantas industriales y en la industria 4.0:

Dirección

Joan Buhigas

Técnico Industrial por la Escuela de Maestría Industrial de Badalona. Actualmente es el Responsable de la Unidad Industrial del Departamento de Formación de Eurecat, siendo el coordinador académico-científico de los proyectos formativos de este ámbito.  Desde 1987 está vinculado en empresas industriales. Ha complementado sus conocimientos con formaciones en Dirección de Empresa, en Dirección de plantas industriales,  Calidad y Certificación de ISO-TS como auditor y otros conocimientos relacionados con el plástico y aluminio. Tiene amplios conocimientos en Métodos y Procesos en el entorno de Lean Manufacturing. Ha dirigido Departamentos de Ingeniería, Prototipado, Materiales, Moldes e Inyección de plásticos de empresas multinacionales del sector de automoción.

Coordinación


Sílvia Ferrer

Licenciada en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra y Postgrado en Gestión de Empresas. Actualmente forma parte del equipo de Formación del Centro Tecnológico EURECAT, donde gestiona y coordina proyectos formativos de especialización y es la responsable del Área de Programas de Máster y Postgrado del centro. Experiencia con más de 15 años en gestión y coordinación de programas formativos, a nivel de empresa y en abierto.

Entidades colaboradoras:

Vols més informació?

Go to Top