postgrado en tecnología de termoplásticos

Postgrau en Tecnologia de termoplàstics

Postgrau en Tecnologia de termoplàstics2022-11-25T09:00:22+00:00

Inici: 03/03/2023 | Finalització: 17/06/2023
Dies lectius: Divendres (16:00h a 21:00 h.) i dissabtes (9:00h a 14:00 h.)
Duració del curs: 150 hores

Especialitat: Tecnologia de termoplàstics i composites
Centre d’impartició: Online
Preu: 2.810€

Inscriu-te

Introducció

El Postgrau en Tecnologia de termoplàstics ofereix una visió oberta i extensa sobre les tècniques i eines existents a la indústria transformadora de peces plàstiques per injecció. El programa també aborda des d’una perspectiva introductòria i transversal com afrontar els reptes que suposa la transformació digital des del punt de vista tecnològic, com de gestió de competències.

Objectius del curs

L’objectiu principal d’aquest postgrau és proporcionar, de manera sistemàtica i racional, els coneixements científics i tecnològics per  comprendre el comportament dels materials plàstics i les seves característiques per al disseny de peces, així com els criteris tècnics que se segueixen per a la producció de peces i components de plàstic.
Aquest programa de formació tecnològica està dirigit a professionals i titulats que desitgin especialitzar-se, actualitzar i ampliar els seus coneixements en el disseny i fabricació de components de plàstic per injecció.

Adreçat a

Enginyers/es tècnics, enginyers/es superiors i llicenciats, com també a professionals del sector que vulguin especialitzar-se i actualitzar o ampliar els seus coneixements en el disseny i fabricació de components plàstics per injecció.

Metodologia

El postgrau consta de 150 hores que s’estructuren en 6 mòduls (Materials avançats, Tecnologies d’injecció, Disseny de peces termoplàstiques, Injecció de termoplàstics, Disseny i optimització i Economia circular). Tots els mòduls tindran una part teòrica-descriptiva i una part pràctica, fonamentalment, consistent a treballar en equip.

Programa del Curs

Mòdul 0. TRANSFORMACIÓ DIGITAL
La indústria connectada
Tecnologies habilitadores de fabricació
Soft skills 4.0. Cultura col·laborativa

Mòdul 1. MATERIALS AVANÇATS. ÚLTIMES TENDÈNCIES EN INJECCIÓ
Noves tendències en el sector de fabricació i comercialització de plàstics
Noves solucions en materials i sistemes d’additivació i compounding
Mercats diferents, solucions diferents
Noves tecnologies de transformació de plàstics i integració de processos. Desenvolupaments especials en materials
Metodologia de selecció del material
Materials innovadors: bio-plàstics, plàstics biodegradables…
Cas pràctic. Empresa convidada

Mòdul 2. TECNOLOGIA DE MOTLLES D’INJECCIÓ – ACERS I MANTENIMENT
2.1. Tecnologia de motlles
Introducció i conceptes generals
Classificació dels motlles
Procés de desenvolupament d’un motlle
Sistemes de distribució i omplert
Motlles amb cambra calenta
Sistemes d’intercanvi de calor
Sistemes de ventilació
Sistemes d’expulsió
Sistemes de guia
Motlles amb cinemàtica complexa
Sistemes d’embridat a la premsa
2.2 Manteniment de motlles
Introducció
Tipus de manteniment
Accions bàsiques en el manteniment de motlles
Millores en manteniment
Control del manteniment
2.3. Enginyeria de materials per a motlles d’injecció: acers i les seves propietats
Materials utilitzats en fabricació d’utillatges
Tractaments tèrmics màssics i termoquímics clàssics
Enginyeria de superfícies i recobriments
Factors influents en la qualitat de l’utillatge
Anàlisi de fallades comunes en motlles

Mòdul 3. DISSENY DE PECES TERMOPLÀSTIQUES PER Al PROCÉS D’INJECCIÓ
3.1. Fonaments de la contracció dels termoplàstics
El concepte de contracció
Factors que influeixen en la contracció: material, procés, geometria de la peça, motlle
Fenòmens de rellevància en la contracció: deformació, tensions internes, vacúols, etc.
3.2. Disseny de la paret primària
Anàlisi dels factors que influeixen en la selecció del gruix primari de paret d’una peça injectada
Condicionants: processabilitat, economia, resistència mecànica, estètica, funcionalitat, etc.
Variacions de gruix causades per les geometries funcionals. Conseqüències
Limitació de recorregut de flux en el motlle
Resistència a la flexió
3.3. Disseny de reforços
Nervis: disseny de nervis, consideracions, recomanacions geomètriques i funcionals
Problemes estètics, estratègies per a la seva disminució-eliminació. Vorells: consideracions, recomanacions geomètriques i funcionals
Esquadres de reforç: consideracions, recomanacions geomètriques
3.4. Geometries bàsiques funcionals
Disseny d’unions caragoladesDisseny d’unions reblades
Disseny de clips
Frontisses integrals
Unió química mitjançant dissolvents: compatibilitat entre materials, disseny de la unió
Unió amb adhesius: tipus d’adhesius, compatibilitat amb els diferents materials, aplicabilitat, disseny de la unió
3.5. Tècniques de soldadura de plàstics
Rotacional
Vibració
Placa calenta
Ultrasons
General: aplicabilitat, disseny de la unió
3.6. Eines informàtiques d’assistència al disseny de peces de plàstic
Introducció a les eines CAU
Tècniques de simulació reològica: metodologia, resultats obtinguts, anàlisis i interpretació de resultats

Mòdul 4. INJECCIÓ DE TERMOPLÀSTICS: DELS PROCESSOS Al CÀLCUL CIENTÍFIC
4.1. Introducció procés d’injecció
La màquina d’injectar: unitat de tancament, unitat de plastificació
Descripció general del procés d’injecció
Teoria de la injecció. El cicle d’injecció
4.2. Posada en marxa de motlles i optimització del processos
Conceptes determinats en la injecció de termoplàstic
Transformació de cada material segons la seva estructura morfològica
Factors d’influència sobre les contraccions
Tensions en peces
Paràmetres de major importància i la seva influència en la qualitat de les peces
Metodologia per a la posada en marxa del motlle i l’optimització del procés d’injecció
Mètode d’injecció universal
Interpretació de la injecció en gràfics
Problemàtica més freqüent en les primeres proves de motlles i posades en marxa: Motlles i utillatges
Pràctiques al laboratori Eurecat
4.3. Defectes a les peces durant el procés d’injecció. Metodologia de laboratori
Anàlisi dels factors que influeixen en la selecció del gruix primari de paret d’una peça injectada
Problemàtica causada per peces defectuoses
Tipificació dels defectes més comuns
Causes més freqüents de defectes
Solucions a cada tipologia de defecte
Defectes encoberts
Pràctiques al laboratori Eurecat
4.4. Injecció tècnica en motlles amb cambra calenta. Estudi del procés
Control de temperatura a les cambres calentes
Breu història del control de temperatura
Mesurament de la temperatura
Altres paràmetres de procés importants
Regulació de la temperatura
Controladors de temperatura autònoms vs. integrats
Injecció amb càmeres calentes
Muntatge de motlles amb càmeres calentes
Connexió de màquina o d’equip autònom a motlle
Temperatures idònies de Treball
Primer omplert d’una càmera
Fugides/Inundacions de material
Pressió d’injecció admissible
Canvis de material o de color
Problemes d’injecció més freqüents en aquesta mena de motlles
Efectes en les peces relacionats amb les cambres calentes
Procés productiu amb motlles de cambres calentes i de gran nombre de cavitats
Injecció per pressió hidràulica
Purgues
Injecció seqüencial
Manteniment preventiu
4.5. Injecció de termoplàstics amb mètodes científics
Diferències entre injecció convencional i científica
Paràmetres bàsics i conversió d’unitats
Procés d’injecció
Mètode científic d’injecció
Portabilitat
Qualitat. Paràmetres clau.
Pràctiques al laboratori Eurecat
4.6. Processos especials d’injecció
Sobre injecció
Plastrònica
Injecció multicomponent
Coinjecció
Injecció jaspiada
Injecció assistida per gas
Injecció assistida per aigua
Injecció microcel·lular
Injecció seqüencial
Injecció sobre tèxtil
Tècniques decoratives “in mould”
Decoration in mold
IML (in mold labelling)
IMD (in mold decoration)
FILM (film in mould)
Injecció sobre tèxtil
Additius per a efectes especials
Tecnologia HEAT & COOL
Micro injecció
Processos combinats
Cas pràctic. Empresa convidada

Mòdul 5. DISSENY I OPTIMITZACIÓ TOPOLÒGICA PER A LA FABRICACIÓ ADDITIVA (DFAM)
5.1. Introducció al DfAM
Què és el DfAM?
Beneficis, oportunitats i reptes
5.2. Disseny generatiu multi-escala
Introducció als algorismes de disseny generativa
Disseny d’estructures internes a escala meso
Disseny de geometries orgàniques altament disruptives
5.3. Optimització topològica
Introducció a l’optimització topològica
Optimització topològica d’una estructura

Mòdul 6. ECONOMIA CIRCULAR EN ELS TERMOPLÀSTICS
Introducció a l’economia circular
Reptes i oportunitats a l’àmbit dels termoplàstics
Eco-design  als termoplàstics
Ús de materials innovadors en termoplàstics

Direcció del programa

Joan Buhigas – Director Acadèmic del Programa Responsable Unitat Industrial Eurecat Academy

Tècnic industrial per l’Escola de Mestratge Industrial de Badalona. Actualment és el responsable de la Unitat Industrial de el Departament de Formació de Eurecat, sent el coordinador acadèmic-científic dels projectes formatius d’aquest àmbit. Des de 1987 està vinculat a empreses industrials. Ha complementat els seus coneixements amb formacions en Direcció d’Empresa, en Direcció de plantes industrials, Qualitat i Certificació de ISO-TS com a auditor i altres coneixements relacionats amb el plàstic i alumini. Té amplis coneixements en Mètodes i Processos en l’entorn de Lean Manufacturing. Ha dirigit Departaments d’Enginyeria, Prototipatge, Materials, Motlles i Injecció de plàstics d’empreses multinacionals de sector d’automoció.

Sílvia Ferrer – Coordinadora del programa Responsable àrea Formació Superior Eurecat Academy

Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i Postgrau en Gestió i Direcció d’Empreses. Més de 20 anys d’experiència en el Centre Tecnològic Cetemmsa (actualment Eurecat) gestionant i coordinant projectes formatius amb empreses, tant a nivell nacional com internacional: participant i donant suport en el seu procés de detecció de necessitats formatives; coordinant el desenvolupament de la seva formació; seguiment del procés d’aprenentatge dels alumnes. 15 anys d’experiència coordinant Plans de Formació Sectorials a nivell català i espanyol, desplegant la formació necessària per al sector, implicant a les organitzacions empresarials, les empreses i els treballadors. Experta en formació d’especialització en l’àmbit de la Innovació, soft skills i transformació digital.

Equip docent

Joan Mas – Docent del Mòdul de Transformació Digital

Director de l’àrea Digital de Eurecat. Enginyer de Telecomunicacions (UPC) i MBA (Webster University). Professional amb més de 25 d’experiència adquirida en diverses organitzacions de serveis d’enginyeria desenvolupant projectes d’I+D per a aplicacions científiques i tecnològiques en els sectors aeroespacial, biotecnològic i TI. Va treballar 10 anys al Centre d’Investigació de l’Agència Espacial Europea a Noorwijk (Països Baixos) en els projectes ENVIASAT i METOP, dos satèl·lits d’Observació de la Terra equipat amb instrumentació de monitorització mediambiental. Va treballar també a Mier Comunicacions (avui Tryo Aerospace) desenvolupant equipaments de telecomunicacions qualificats per a l’espai. L’any 2000 es va incorporar a Noves Tecnologies Espacials S.A. (Avui NTE-SENER), una enginyeria en la qual va desenvolupar instrumentació embarcada a l’Estació Espacial Internacional (projectes Biolab i MARES), va desenvolupar dispositius mèdics basats en tecnologies de bioimpedància i dirigir estudis de viabilitat de sistemes de suport de vida per a missions espacials tripulades a la Lluna i Mart. El 2008 es va incorporar a Barcelona Digital com a Director d’Operacions. El 2015 es converteix en director de l’Àrea de Tecnologies Digitals de el nou centre integrat Eurecat, des d’on promou desenvolupaments de tecnologies digitals avançades com Data Analytics i Big Data, Intel·ligència Artificial, Ciberseguretat o Tecnologies Multimèdia aplicades a sectors com eHealth, Sostenibilitat, Retail i particularment indústria 4.0.
Joan Mas col·labora en el Màster de Transformació Digital de l’IL3-UB en l’àmbit d’Indústria 4.0 i és el Coordinador d’un postgrau en Indústria 4.0, també a l’IL3-UB.

Roger Font – Docent del Mòdul de Transformació Digital

Director de Departament de Consultoria Tecnològica de Eurecat. Executive Master of Business Administration, Enginyer de Telecomunicacions i Programa d’Especialització d’Innovació en Tecnologies de la Informació. Actualment dirigeix el Departament de Consultoria de Eurecat especialitzat en donar suport a les empreses i organitzacions en la definició d’una estratègia de negoci a través de la innovació tecnològica. És responsable de la gestió i coordinació de l’equip de consultoria i de la definició de l’estratègia de creixement del departament definint nous serveis per a les empreses i accedint a nous mercats internacionals. També ha coordinat el procés de roadmap tecnològic i de definició estratègica de Eurecat.
Des de fa més de deu anys és consultor, ponent i formador en Gestió de la Innovació i gestió de projectes en Eurecat. Al llarg de la seva carrera ha donat suport a més de 40 empreses en la gestió i sistematització de el procés del R+D+i que inclou la definició estratègica, transformació tecnològica, impuls de projectes d’innovació, suport en la gestió i finançament. Ha coordinat diversos projectes d’innovació regional, estatal i europeu com el Roadmap per a l’impuls de la demanda del vehicle elèctric per a la Comissió Europea, el Projecte MED (CREAMED) per a l’impuls de la innovació a la regió de la Mediterrània, i projectes de transferència tecnològica a les PIMES com els projectes Innoempresa del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Prèviament havia estat Product Manager Simon Holding i programador en el departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC.

Encarna Escudero – Docent del Mòdul de Materials Avançats

Investigadora de la Unitat de Materials Polimèrics de Eurecat. Responsable de projectes i participa en activitats de recerca i desenvolupament relacionades amb la transformació de plàstics en el grup de plàstics de EURECAT des del 2003. Ha participat en altres projectes europeus relacionats amb l’emmotllament per injecció (Eurotooling 21, Hipermoulding i Emold), processos de termoformat (T-ForM) i també desenvolupant noves tecnologies de modelatge basades en l’aplicació d’ultrasons (Sonoplast). Abans d’unir-se a EURECAT, va treballar durant cinc anys al departament tècnic d’un proveïdor de materials plàstics.

Germán Pérez – Docent del Mòdul de Materials Avançats

Investigador de la Unitat de Materials Polimèrics de Eurecat. Enginyer Químic i Processos, enginyer tècnic industrial, especialitat en “Química i processos industrials”. Cursant PhD d’especialitat en Polímers després d’obtenir el títol de màster en Polímers i Biopolímers expedit per la UPC, a més de DUT en Enginyeria de processos i Licence Professionnelle en Química i conducció d’instal·lacions de producció, tots dos títols expedits per la Universitat Lió. Experiència en laboratoris de control de qualitat (STC – Mèxic), en laboratoris d’anàlisi industrial associat a la planta de producció (CTRL; Rhodia / Solvay – França).

Josep Romero – Docent del Mòdul de Tecnologia de Motlles de Injecció i Disseny de peces

Enginyer tècnic industrial, amb més de 20 anys d’experiència com a “Project Manager” en diferents empreses d’automoció i fabricació de béns de consum entre d’altres. Ja portat la gestió i el seguiment de projectes d’àmbits nacionals i internacionals per a aquest sector, des de la creació de producte, fins a la industrialització, a les línies de producció de les empreses.

Javier Ardanuy – Docent del Mòdul de Tecnologia de Motlles de Injecció

Tècnic especialista en Direcció de Laboratoris de Eurecat. Tècnic especialista en processat de material, tant metàl·lic com polimèric, amb experiència en els últims anys en la fabricació d’equips de Ultrasons especials i prototips en ASCAMM (Actualment Fundació Eurecat), capacitat de disseny i producció de prototips.

Luís Martínez – Docent del Mòdul de Tecnologia de Motlles de Injecció

Investigador de la Unitat de Materials Polimèrics de Eurecat. Actualment és el responsable del Laboratori d’Assaigs i Assistència Tècnica en Transformació de plàstics. Sota la seva responsabilitat han estat provats uns 15.000 motlles, certificant la seva qualitat, assessorant en enginyeria de peça i procés i impulsant projectes de R+D+I. De la mateixa manera, col·labora activament en activitats directes i indirectes de formació i de divulgació sectorial, sent ponent o professor en innombrables conferències, seminaris, i cursos tant nacionals com internacionals.
A més va col·laborar com a assessor sènior per al departament de R+D+I en projectes d’investigació de el Centre Tecnològic relacionats amb materials plàstics i amb diferents processos de transformació a el servei d’empreses fabricants de motlles, injectadors i productors de materials plàstics, també ha desenvolupat, en col·laboració amb altres centres tecnològics nacionals i europeus, activitats de recerca de major risc tecnològic com, PLASINTRA, OPTIJET, MOL4PRODE, EBIT, S-EBIT.
Va estudiar FP a la branca d’automoció i va complementar els estudis reglats amb cursos d’injecció de plàstics, de disseny de motlles i matrius, de gestió i control de producció i Postgrau de direcció de plantes industrials.
Així mateix, abans de recalar a Fundació Ascamm, va treballar en diferents empreses vinculades a al sector del plàstic com Bitron Industrie Espanya, Muntures i Plàstics Mollet. Realitzant les funcions de director de producció.

José Ramón Lerma – Docent del Mòdul d’Injecció de Termoplàstics

Més de 30 anys d’experiència en el sector de la transformació de termoplàstics per injecció havent desenvolupat les seves responsabilitats en aquest sector en diferents funcions evolucionant des: Preparador de màquines d’injecció, Cap de torn, Responsable d’Oficina Tècnica, Cap de Manteniment, responsable de secció, Plant Manager i Direcció General en Plantes de Injecció de Plàstics en sectors com ara sanitari, cosmètica i la major part de la seva carrera professional en automoció. Actual Responsable Tècnic en Biesterfeld Ibèrica SLU distribuïdor líder a Europa, amb portfoli d’alguns dels principals fabricants de polímers (DUPONT, SOLVAY, INEOS, EXXON MOBIL, LG, CHIMEI, etc.). A través de la col·laboració permanent des de fa anys com a professor en diferents centres tecnològics de el país ha format a centenars de tècnics en diferents sectors i nivells d’introducció a la injecció de termoplàstics, així com en injecció avançada i injecció científica. Centres com EURECAT, GAIKER, CEP, Andaltec, AIMPLAST compten amb la col·laboració de José Ramón Lerma com a professor des de fa anys. Tot això fa que les experiències acumulades en casos reals del dia a dia així com la formació tècnica rebuda en tots aquests anys puguin ser reflectides en les seves classes basades en el llibre MANUAL AVANÇAT DE TRANSFORMACIÓ DE PLASTIC PER INJECCIÓ de el qual és autor, obra imprescindible com eines d’ajuda i consulta als professionals de sector.

Marc Crescenti – Docent de el Mòdul de Disseny i optimització Topològica

Investigador de la Unitat de Desenvolupament de Producte de Eurecat. Enginyer industrial especialitzat en enginyeria mecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en disseny i simulació d’estructures de material compost impartit pel grup de recerca AMADE (Universitat de Girona).
Compta amb més de 9 anys d’experiència en projectes de R + D industrials, tant a nivell nacional com internacional, realitzant propostes de projectes de recerca (Clean Sky, H2020 …), negociació de projectes triats, tasques tècniques, coordinació de projectes , i formacions especialitzades.
La seva experiència cientificotècnica se centra en el disseny i optimització d’estructures de material compost mitjançant FEA, DoE i Matlab, aplicant codis avançats per calcular fenòmens complexos com a dany progressiu, així com en el Disseny per a la Fabricació Additiva (DfAM), especialment en disseny generatiu a nivell multi-escala i optimització topològica. També té experiència en simulacions fluidodinàmiques (CFD), modelant casos com fluxos en mitjans porosos o fluxos multifase. En la seva trajectòria científica també s’inclouen publicacions científiques, premis i patents.

Miquel Domingo – Docent de el Mòdul de Disseny i optimització Topològica

Investigador de la Unitat Advanced Manufacturing System de Eurecat. Expert en fabricació additiva. Dr. Enginyer industrial per la Universitat Ramon Llull en el camp de la fabricació additiva. Actualment especialista de fabricació additiva en la unitat de productes avançats de manufactura de Eurecat.
Autor de diversos articles científics relacionats amb les propietats mecàniques de les peces fabricades amb tecnologies 3D.
Actualment investigant tots els aspectes de la fabricació additiva: disseny de peces per a fabricació exclusiva amb tecnologies AM (DFAM), desenvolupament de nous materials, noves estratègies de fabricació / deposició, noves tecnologies i noves aplicacions; tot això amb la finalitat de millorar les prestacions de les tecnologies i peces fabricades per AM.

Miquel Rovira – Docent de el Mòdul d’Economia Circular en els termoplàstics

Director de l’Àrea Tecnologia Ambiental de Eurecat. Enginyer Químic (1992, Universitat de Barcelona) i Ph.D. (1998, Universitat Politècnica de Catalunya). Director de l’Àrea de Tecnologia Ambiental del CTM (actual Eurecat), membre adjunt de la Junta de l’Associació d’Aigua de Catalunya (1998-present) i membre de WssTP-Water Supply and Sanitation Platform i PTEA-PLATAFORMA TECNOLÒGICA DE L’AIGUA. Temes d’investigació: Tractament i reutilització de l’aigua, gestió de residus i sòls i impacte ambiental.
Des de 2008, va participar en projectes i accions relacionades amb la cooperació internacional en 7 països diferents en els camps de l’aigua i/o l’energia.
Actualment és el coordinador del projecte Demoware amb 26 socis en el camp de l’aigua. Ha publicat més de 100 articles científics, 45 en revistes SCI.
Ha supervisat 4 tesis doctorals.

Entidades colaboradoras:

Vols més informació?

Go to Top