postgrado en tecnología de materiales compuestospostgrado en tecnología de materiales compuestos

Postgrau en Tecnologia de materials compostos (Online)

Postgrau en Tecnologia de materials compostos (Online)2020-11-04T11:11:21+00:00

Project Description

Inici: 13/11/2020 | Finalització: 13/03/2021
Dies lectius: Divendres (de 16:00h a 21:00h) i dissabtes (de 09:00h a 14:00h)
Duració del curs: 150 hores

Especialitat: Indústria 4.0
Centre d’impartició: Online
Preu: 2.650€

Inscriu-te

Introducció

Els materials composts de matriu polimèrica (composites) estan experimentant un creixement sense precedents a la indústria moderna. S’han erigit com una alternativa als metalls per la seva elevada relació resistència/pes, a més d’altres avantatges operacionals com la reducció en el manteniment i la no existència de corrosió.
El Postgrau en Tecnologia de materials composts (6a edició) d’Eurecat Academy aprofundeix en el coneixement del camp dels materials compostos des d’una visió industrial.
Els alumnes aconsegueixen una formació multidisciplinària quant a materials, processos de fabricació, necessitats dels sectors més importants i estudi del comportament estructural dels composites.

Objectius del curs

Des d’un enfocament decididament industrial, l’objectiu del postgrau és proporcionar els coneixements necessaris en materials composts, des de la seva composició química i propietats, regles de disseny i anàlisi estructural, fins a les tècniques per a la seva fabricació i processament.

Adreçat a

Enginyers/es tècnics, enginyers/es superiors, llicenciats i professionals de qualsevol sector industrial que vulguin especialitzar-se i actualitzar o ampliar els seus coneixements en estructures i tecnologies de fabricació en materials composts.

Metodologia

El postgrau consta de 150 hores que s’estructuren en 3 unitats (Introducció als materials composts, Tecnologies de fabricació de composites avançats i des d’una visió industrial, impactant en el disseny de les peces, selecció de material i característiques de les tecnologies utilitzades i, finalment, les Tecnologies de fabricació de composites avançats, des del punt de vista d’anàlisi de les estructures).

Els mòduls tindran una part teòrica-descriptiva i una segona part pràctica, fonamentalment, consistent a treballar en equip al laboratori de la unitat de materials composts.

Programa del Curs

Mòdul 1. INTRODUCCIÓ AlS MATERIALS COMPOSTS: ESTRATÈGIA DE SELECCIÓ DE MATERIALS PER A la FABRICACIÓ DE COMPONENTS ESTRUCTURALS LLEUGERS
1.1. Definició dels materials composts i aplicacions
1.2. Propietats principals dels materials composts i comparativa amb altres materials
1.3. Classificació de les diferents matrius polimèriques: Termoplàstiques i termoestables
1.4. Classificació dels tipus de reforços i propietats principals en funció del material i estructura tèxtil
1.5. Classificació i propietats principals de les càrregues d’additius
1.6. Classificació i propietats dels materials nucli
1.7. Materials pre-impregnats (pre-preg): Tipus i característiques principals
1.8. Classificació de les diferents tecnologies de fabricació de peces estructurals lleugeres
1.9. Exercicis pràctics: Selecció de materials i processos tenint en compte els requeriments de peça, sector, costos…
1.10. Visita pràctica a l’empresa Menzolit
Fabricadora de SMC (sheet moulding compound)
1.11. Visita planta pilot de fabricació de teixits d’EURECAT

Mòdul 2. TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ DE COMPOSITES AVANÇATS DES DE LA VISIÓ INDUSTRIAL: SELECCIÓ DE MATERIALS, CONSIDERACIONS DE DISSENY DE LES PECES DE COMPOSITE, CONSIDERACIONS DE DISSENY DELS MOTLLES I ÚTILS DE FABRICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS I LIMITACIONS DE LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS DE FABRICACIÓ
2.1 Tecnologia de fabricació de components estructurals de gran grandària per al sector ferroviari.
2.2 Vacuum infusió process (VIP): Característiques principals del procés i de les peces fabricades en funció dels requeriments del sector productiu.
2.3 Tecnologia de fabricació de components estructurals lleugers per a automoció i aeronàutica: RTM (resin transfer molding)
2.4 Tecnologies de fabricació de perfils estructurals amb alta cadència productiva. Pultrusió.
2.5 Tecnologia de fabricació de cossos de revolució per FW (Filament Winding).
2.6 Tecnologia de fabricació de components estructurals lleugers per a automoció i aeronàutica: RTM (resin transfer molding)
2.7 Processos de fabricació amb pre-impregnats: Tecnologies, tipologia de peces, requeriments en funció del sector productiu (Aeronàutica, esport, automoció…)
2.8 Tecnologia de fabricació de composites de matriu termoplàstica: Press-forming, pultrusión, injecció, autoclau…
2.9 Pràctiques al laboratori i en la planta pilot de composites
Fabricació de components en material compost per diferents tecnologies (laminatge manual, VAP, RTM, vacuum bag): Selecció de materials, patronatge de teixits i pre-*prag, posada a punt del modelo o model, laminatge, selecció de paràmetres de modelo.
Inspecció de peces i anàlisis de defectes.
Inspecció no destructiva per US
2.10. Visita pràctica a l’empresa KOENIEGSEGG Fabricadora de peces estructurals en prepeg per autoclau

Mòdul 3. TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ DE COMPOSITES AVANÇATS DES DE LA VISIÓ INDUSTRIAL
3.1. Selecció de materials
3.2. Consideracions de disseny de les peces de composite
3.3. Consideracions de disseny dels motlles i útils de fabricació
3.4. Característiques principals i limitacions de les tecnologies industrials de fabricació
3.5. Tecnologia de fabricació de components estructurals de gran grandària per al sector ferroviari.
3.6. Vacuum infusió process (VIP): Característiques principals del procés i de les peces fabricades en funció dels requeriments del sector productiu.
3.7. Tecnologia de fabricació de components estructurals lleugers per a automoció i aeronàutica: RTM (resin transfer molding)
3.8. Tecnologies de fabricació de perfils estructurals amb alta cadència productiva. Pultrusión
3.9. Pràctiques al laboratori i a la planta pilot de composites. Fabricació de components en material compost per diferents tecnologies (laminat manual, VAP, RTM, vacuum bag):
Selecció de materials
Patronatge de teixits i pre-*preg
Posada a punt del moldeig o model
Laminat
Selecció de paràmetres de modeieg
3.10. Inspecció de peces i anàlisis de defectes
3.11. Inspecció no destructiva per US

Direcció

Mª Eugenia Rodríguez Sierra
Directora del Postgrau de Tecnologia de materials compostos i Directora de la Unitat de Materiales Compostos d’Eurecat.

Mª Eugenia Rodríguez és Enginyera química per la Universitat del País Basc i compta amb un Postgrau en Motlles i tecnologia d’injecció de plàstics i cautxú per Lea Artibai. Dirigeix ​​des de fa quatre anys la Unitat de Materials Compostos de Eurecat i prèviament va ser directora de la Unitat de Composites d’Ascamm.

El Postgrau compta amb la participació d’investigadors de la Unitat de Materials Compostos de Eurecat en el mòdul d’Introducció als materials compostos i en la part teòrica i pràctica de la lliçó de Processos de fabricació.

Coordinació

Sílvia Ferrer
Responsable de Programas de Máster y Postgrado y Formación Continua de Eurecat Academy.

Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i Postgrau en Gestió i Direcció d’Empreses.

Compta amb més de 20 anys d’experiència gestionant i coordinant projectes formatius amb empreses, tant a nivell nacional com internacional: participant i donant suport en el seu procés de detecció de necessitats formatives; coordinant el desenvolupament de la seva formació; seguiment del procés d’aprenentatge dels alumnes.

També compta amb experiència coordinant Plans de Formació Sectorials a nivell català i espanyol, desplegant la formació necessària per al sector, implicant a les organitzacions empresarials, les empreses i els treballadors. Experta en formació d’especialització en l’àmbit de la Innovació, soft skills i transformació digital.

En col·laboració amb AMADE:

Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (AMADE) és un grup de recerca reconegut i consolidat de la Universitat de Girona que compta amb 15 anys d’experiència en l’estudi, la caracterització i l’anàlisi de l’comportament mecànic de materials avançats i estructures.

AMADE desenvolupa projectes en materials compostos en diferents sectors, des d’estructures aeronàutiques fins a la simulació de solucions estructurals en edificis.

El grup participa en el mòdul d’Anàlisi i Disseny en Composites del Postgrau.

Empreses col·laboradores

Vols més informació?

Go to Top