Postgrado de Gestión de proyectos de I+D+i

Postgrau de Gestió de projectes d'R+D+i (Online)

Postgrau de Gestió de projectes d’R+D+i (Online)2020-12-09T12:23:48+00:00

Project Description

Inici: 20/10/2021 | Finalització: 30/03/2022
Dies lectius:
Dilluns i dimecres de 18:00h a 21:30h
Duració del curs: 133 hores
Especialitat:
Empresa i innovació
Tipus de formació:
Màsters i postgraus
Modalitat: Online
Preu: 2.530€

Inscriu-te

Introducció

El Postgrau de Gestió de projectes d’R+D+i (7a edició) d’Eurecat Academy proporciona els coneixements i les habilitats necessàries per a gestionar de manera integral les diferents fases d’un projecte d’R+D+i.
El programa també permet incorporar coneixements per  implantar processos d’innovació a l’empresa, establir polítiques de propietat intel·lectual i les pautes necessàries per explotar els resultats d’un projecte.

Objectius del curs

Els alumnes adquiriran les eines necessàries a nivell estratègic, financer, directiu i tècnic per a la gestió integral de les diferents fases d’un projecte d’R+D+i. A més, sabran com gestionar el procés d’innovació a l’empresa i es donaran les pautes necessàries per explotar els resultats dels projectes de recerca.
Per poder consolidar tots aquests coneixements, es durà a terme un Projecte Final de Postgrau, on els alumnes podran realitzar un projecte complet utilitzant les eines apreses durant el curs.

Adreçat a

Directors i responsables de projectes d’R+D+i. Enginyers/es de producte i de procés i personal tècnic que vulguin millorar la seva posició en el mercat de l’R+D+i industrial.

Metodologia

El postgrau consta de 132 hores que s’estructuren en 5 unitats (Gestió de projectes, Gestió d’equips, gestió Econòmica i financera, Exercici Final). Els mòduls tindran una part teòrica-descriptiva i una part pràctica, fonamentalment, consistent a treballar en equip. Al final del Postgrau els alumnes hauran de fer un treball final.

Programa del Curs

Mòdul 1. GESTIÓ DE PROJECTES
Fonaments de la Direcció de Projectes.
1.1. Metodologia predictiva – PMBOK
Definició estratègica. Gestió de portfoli de projectes i gestió de programes.
Gestió de l’Abast del Projecte.
Gestió del Termini del Projecte.
Gestió del Cost del Projecte.
Gestió dels Riscos del Projecte.
Gestió de les Comunicacions del Projecte.
Gestió del Canvi en Projectes.
Certificació PMP.
1.2. Metodologia Agile
Principis Agile: mètodes àgils
Beneficis de la metodologia
Seguiment d’un projecte agile
1.3. Principals diferències
1.4. Avantatges de cada metodologia
1.5. Optimització del seu ús

Mòdul 2. GESTIÓ D’EQUIPS
Claus d’un equip eficaç: lideratge i treball en equip.
Gestió d’equips àgils
La comunicació interpersonal i la motivació.
Resolució de conflictes. Negociació.
Direcció de reunions.

Mòdul 3. GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
Introducció a les finances.
Comptes de resultats i balanços.
Ràtios econòmics i financers.
Comptabilitat de costos. Fixos i variables. Directes i indirectes.
Inversions en projectes. Planificació pressupostària.
Selecció d’inversions. Flux net de caixa. Payback, VAN, TIR.
Finançament.

Mòdul 4. GESTIÓ DE L’R+D+I
Gestió de la innovació en projectes d’R+D+i.
Protecció dels resultats de l’R+D+i.
Explotació dels resultats de l’R+D+i.
Finançament públic i privat de l’R+D+i.
Cas Pràctic: “De la idea al mercat”.

Mòdul 5. EXERCICI FINAL

Equip docent

L’equip docent del Postgrau compta amb professionals amb una àmplia experiència en gestió o direcció de projectes d’R+D+i.

Direcció

Roger Font
Director d’Innovació i Consultoria d’Eurecat

Enginyer de Telecomunicacions, Executive MBA i Programa d’Especialització d’Innovació en Tecnologies de la Informació. Actualment dirigeix ​​el Departament de Consultoria de Eurecat especialitzat en donar suport a les empreses i organitzacions en la definició d’una estratègia de negoci a través de la innovació tecnològica. També ha coordinat el procés de roadmap tecnològic i de definició estratègica de Eurecat.

Des de fa més de deu anys és consultor, ponent i formador en Gestió de la Innovació i gestió de projectes en Eurecat. Al llarg de la seva carrera ha donat suport a més de 40 empreses en la gestió i sistematització de el procés d’R+D+i. Ha coordinat diversos projectes d’innovació regional, estatal i europeu. També és professor de Gestió de l’R+D+i en l’EMBA de la Universitat de Barcelona, ​​gestió tecnològica a l’Institut Europeu de l’Disseny i de l’Postgrau de Gestió d’R+D+i d’Eurecat.

Coordinació


Sílvia Ferrer
Responsable de Programes de Màster i Postgrau i Formació Contínua d’Eurecat Academy.

Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i Postgrau en Gestió i Direcció d’Empreses.

Compta amb més de 20 anys d’experiència gestionant i coordinant projectes formatius amb empreses, tant a nivell nacional com internacional: participant i donant suport en el seu procés de detecció de necessitats formatives; coordinant el desenvolupament de la seva formació; seguiment del procés d’aprenentatge dels alumnes.

També compta amb experiència coordinant Plans de Formació Sectorials a nivell català i espanyol, desplegant la formació necessària per al sector, implicant a les organitzacions empresarials, les empreses i els treballadors. Experta en formació d’especialització en l’àmbit de la Innovació, soft skills i transformació digital.

Marc Bara

Doctor en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (2000), amb menció de Doctor Europeu, i Enginyer de Telecomunicacions UPC) (1996).

El Dr. Marc Bara ha desenvolupat durant més de catorze anys la seva carrera professional en la direcció de projectes d’àmbit internacional, en concret en l’àrea de disseny i fabricació d’equips electrònics per a satèl·lits i el sector aerospacial.

Des de l’any 2008 exerceix responsabilitats de gestió de programes (PMO Manager) en aquest entorn. Treballa com a consultor en projectes i PMO (Project Management Office) per al sector privat.

També és membre de Project Management Institute (PMI), Capítol de Barcelona, ​​i posseeix la certificació com a Project Management Professional, PMP® pel PMI.

Marisa Andrea Lostumbo

Arquitecta per la Universitat Nacional de Rosario, Argentina (1997) i per la Universitat Politècnica de Catalunya (2005).

Màster en Direcció i Gestió de Projectes per la Universitat Ramon Llull (2008) i certificada pel Project Management Institute amb la Certificació PMP® Project Management Professional (2010).

Amb més de 15 anys d’experiència laboral vinculada a el camp dels projectes, s’ha especialitzat en l’àmbit de l’Project Management des de la formació i la consultoria a professionals i empreses.

Ha impartit docència a la Universitat Nacional de Rosario, a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull i és professora del programa de l’Màster de Project Management de l’EAE a Barcelona.

Felip Esteve

Consultor i formador de Recursos Humans i Màster en Consultoria d’Organització i Direcció de Recursos Humans per la Universitat de Barcelona.

Compta amb estudis en Gestió d’Empresa i Màrqueting en  l’IPME París i ha participat com a professor col·laborador de la Fundació Politècnica de Catalunya i de l’Escola de Postgrau de la UAB.

També ha estat consultor i coach d’Estay Grupo Consultor i compta amb experiència com a coordinador de projectes nacionals i europeus d’R+D+i i de transferència tecnològica per l’Associació Espanyola de Rapid Manufacturing (ASERM).

Ha estat responsable de la Divisió d’Empreses, Consultor i formador de SOGES CONSULTORS.

Salut Navarro

Llicenciada en Econòmiques per la Universitat de Barcelona i Màster en Direcció i Administració d’Empreses per IESE.

Amb més de 25 anys d’experiència en la direcció d’organització i finances d’empreses de diferents sectors i activitats i com a consultora d’organització i finances a l’servei de l’eficiència en la gestió de les pimes.

És sòcia fundadora de PDG Executive Consultants SL, consultora acreditada per ACCIO. I membre de la Comissió tècnica de Control de Gestió de ASSET (Associació Espanyola de Financers d’Empresa).

A més, està acreditada per la Cambra de Comerç de Barcelona per formar part de consells d’administració.

Roger Font

Director de Departament de Consultoria Tecnològica de Eurecat.

Enginyer de Telecomunicacions per la UPC i Programa d’Especialització d’Innovació en Tecnologies de la Informació (UPC) i Executive MBA per l’EAE Business School.

Compta amb més de 10 anys d’experiència com a consultor i formador en gestió de la innovació i gestor de projectes tant en Eurecat com a ASCAMM donant suport a més de 60 empreses en la gestió i sistematització de el procés de l’R+D+i.

Ha coordinat diversos projectes d’innovació a nivell estatal i europeu com el Projecte MED (CREAMED) per a l’impuls de la creativitat a la regió de la Mediterrània, i projectes de transferència tecnològica a les pimes com els projectes Innoempresa de l’Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

També ha desenvolupat un roadmap per a la Comissió Europea per a l’impuls de la demanda del Vehicle Elèctric a Europa.

Cristina Arilla

Responsable de Propietat Industrial i Intel·lectual en el Departament de Valorització de Eurecat.

Enginyera Tècnica Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, compta amb diversos cursos d’especialització en propietat industrial i intel·lectual, explotació de patents, valorització tecnològica, vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva.

També és especialista en la recerca, anàlisi i gestió de patents i altres modalitats de PI, assessorament intern, assessorament a empreses i docència en totes aquestes àrees.

Júlia Riquelme

Enginyera Industrial per la UPC, Màster en Gestió de l’Eficiència Energètica per la UB i Postgrau en Gestió de Projecte d’ R+D+i per la Fundació Ascamm.

Compta amb més de sis anys d’experiència com a consultora en el Departament de Consultoria tecnològica de Eurecat assessorant a les empreses en el desenvolupament de projectes d’R+D+i, i com a responsable de l’execució de projectes en l’àmbit de la vigilància tecnològica i la intel·ligència competitiva.

Porta la gestió de diferents sistemes de vigilància en empreses i organitzacions.

Mireya Saludes

Consultora i responsable de la línia de gestió de la innovació de el Departament de Consultoria d’Eurecat.

Enginyera Tècnica Industrial, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Postgrau en Gestió empresarial per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i Màster Universitari com a professora per a educació secundària, per la UNIR.

Experta en assessorament d’empreses, recerca de finançament per al desenvolupament de projectes d’investigació i amb una àmplia experiència en la gestió, coordinació i justificació de projectes de recerca d’àmbit nacional i en la implantació de Sistemes de gestió de la qualitat i en Sistemes d’ gestió de l’R+D+i (ISO 9001 / UNE 166.002), en l’àmbit industrial.

També ha estat responsable de la coordinació i seguiment dels comitès d’innovació de diverses empreses, de la definició “a mida” de el pla d’innovació i dels indicadors necessaris per al correcte desenvolupament de l’R+D+i +de les empreses.

Carme Margelí

Periodista, Màster en Relacions Internacionals i postgrau en Gestió Empresarial.

Actualment és responsable d’Internacionalització de Eurecat. Compta amb una experiència de més de 15 anys en la promoció de la participació (captació i gestió) de projectes de recerca i de transferència tecnològica a nivell europeu i internacional.

Docent d’International Projects en el Màster de Gestió de Projectes de La Salle University i docent de Gestió de Projectes Europeus en el curs d’ACCIÓ d’Especialització en HORIZON 2020. 

Vols més informació?

gestión i+d+i

Et pot interessar: Claus per a la gestió de l’R+D+i

Roger Font, director de Consultoria de Eurecat i Director del Postgrau en Gestió de Projectes d’R+D+i ens dóna les claus per a la gestió de la R+D+i en les empreses en aquest article.

Go to Top