Curs d'Operacions de transformació de polímers de termoplàstics

Operacions de transformació de polímers termoplàstics2020-04-09T09:23:29+00:00

Project Description

Inici: 03/02/2020 | Finalització: 30/09/2020 (incloses les 120h de pràctiques en empreses)
Dies lectius: De dilluns a divendres, de 18:00h a 22:00h.
Duració del curs: 540 hores

Centre d’impartició: Eurecat Centro Tecnológico Av. Universidad Autónoma, 23 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Preu: Subvencionat per part del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Inscriu-te

Objectius del curs

Realitzar les operacions de transformació de polímers termoplàstics a partir de mescles preparades segons fòrmules establertes, responsabilitzant-se de la posada a punt d’instal·lacions, màquines i utillatge de fabricació, del manteniment de primer nivell, així com, de la qualitat dels materials i productes, mantenint en tot moment les condicions de prevenció de riscos laborals i mediambientals.

Dirigit a

Persones inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya en situació d’atur. Amb titulació acadèmica d’ESO o similar o superarant prova de competències clau.

Informació addicional

Aquesta acció formativa està subvencionada i dirigida a persones treballadores en situació d’atur que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Els participants residents en un municipi situat a més de 15 Km de la centre i que no rebin cap ajuda o prestació econòmica poden consultar les ajudes de transport.

Documentació necessària per formalitzar la pre-inscripció:

  • Fotocòpia de l’DNI
  • CV actualitzat
  • Fotocòpia de l’títol compulsat ESO o FPI o superior
  • Full de demandant d’ocupació (document DARDO)

Programa del curs

1. MF0329_2 – 60 hores
Condicionat de materials termoplàstics per a la seva transformació.

2. MF0326_2 – 140 hores
Preparació de màquines i instal·lacions per a la transformació de polímers:

  • UF0722 Operativitat amb sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics de màquines i instal·lacions per a la transformació de polímers i el seu manteniment (70 Hores)
  • UF0723 Dibuix tècnic per a la transformació de polímers (30 Hores)
  • UF0724 Configuració de motlles, matrius i capçaleres d’equips per a la transformació de polímers (40 Hores)

3. MF0330_2 – 140 hores
Operacions de transformació de termoplàstics:

  • UF0721 Gestió de qualitat i prevenció de riscos laborals i mediambientals (50 Hores)
  • UF0726 Transformació de materials termoplàstics (90 Hores)

4. MF0331_2 – 70 hores
Acabat de transformats polimèrics (70 hores)

5. FCOO03 – 10 hores
Formació complementària:
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere.

6. MF0153 – 120 hores
Mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Més cursos de formació ocupacional

2020-04-09T09:34:47+00:00

Mecanitzat per arrencada de ferritja

Gener 2020
Sabadell

2020-04-09T09:21:45+00:00

Mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials

Gener 2020
Cerdanyola del Vallès

2020-12-23T08:55:25+00:00

Patronatge (Canet de Mar)

Gener 2021
Canet de Mar
Subvencionat

2020-04-09T09:35:51+00:00
curso de moldes y matrices

Motlles i matrius

Gener 2020
Sabadell

2020-12-22T12:45:41+00:00
curso actividades administrativas

Activitats administratives en la relació amb el client (Mataró)

Gener 2021
Mataró
Subvencionat

2020-12-23T08:59:12+00:00

Patronatge (Mataró)

Gener 2021
Mataró
Subvencionada

Vols més informació?

Go to Top