Curs de Mecanizat per abrasió, electroerosió i procediments especials

Mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials2020-04-09T09:21:45+00:00

Project Description

Inici: 27/01/2020| Finalització: 30/09/2020 (incloses les 80h de pràctiques en empreses)
Dies lectius: De dilluns a divendres de 14:30h a 19:00h.
Duració del curs: 630 hores

Centre d’impartició: Eurecat Centre Tecnològic Av. Universidad Autónoma, 23 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Preu: Subvencionat per part del Servei d’ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Inscriu-te

Objectius del curs

Capacitar el participant en mecanitzar per abrasió, electroerosió i procediments especials afins, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte a l’entorn.

Dirigit a

Persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya en situació d’atur. Amb Titulació Acadèmica d’ESO o similar o superar prova de competències clau, preferiblement amb coneixements i/o experiència en mecanitzat convencional.

Informació addicional

Aquesta acció formativa està subvencionada i dirigida a persones treballadores en situació d’atur que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Els participants residents en un municipi situat a més de 15 Km de la centre i que no rebin cap ajuda o prestació econòmica poden consultar les ajudes de transport.

Documentació necessària per formalitzar la pre-inscripció:

 • Fotocòpia de l’DNI
 • CV actualitzat
 • Fotocòpia de l’títol compulsat ESO o FPI o superior
 • Full de demandant d’ocupació (document DARDO)

Programa del Curs

1. MF0092_2 – 100 hores
Procediments de mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials.

 • UF1006 Especificacions tècniques en processos de mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials – 60 Hores
 • UF1007 Càlcul de costos en processos de mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials – 40 Hores

2. MF0093_2 – 260 hores
Preparació i programació de màquines i sistemes d’abrasió, electroerosió i especials.

 • UF1008 Preparació de màquines, equips i eines en operacions de mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials – 80 Hores
 • UF1009 Elaboració de programes de CNC per a la fabricació de peces per abrasió, electroerosió i procediments especials – 80 Hores
 • UF1010 Processos auxiliars de fabricació en el mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials – 70 Hores
 • UF1011 Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials – 30 Hores

3. MF0094_2 – 180 hores
Mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials.

 • UF1012 Procés de mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials – 80 Hores
 • UF1013 Comprovació i optimització de el programa CNC per a la mecanització per abrasió, electroerosió i procediments especials – 70 Hores
 • UF1014 Verificació del producte mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials – 30 Hores

4. FCOO03 – 10 hores
Formació complementària.
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere

5. MP0207 – 80 hores

Mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Més cursos de formació ocupacional:

2020-04-09T09:34:47+00:00

Mecanitzat per arrencada de ferritja

Gener 2020
Sabadell

2020-04-09T09:21:45+00:00

Mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials

Gener 2020
Cerdanyola del Vallès

2020-12-23T08:55:25+00:00

Patronatge (Canet de Mar)

Gener 2021
Canet de Mar
Subvencionat

2020-04-09T09:35:51+00:00
curso de moldes y matrices

Motlles i matrius

Gener 2020
Sabadell

2020-12-22T12:45:41+00:00
curso actividades administrativas

Activitats administratives en la relació amb el client (Mataró)

Gener 2021
Mataró
Subvencionat

2020-12-23T08:59:12+00:00

Patronatge (Mataró)

Gener 2021
Mataró
Subvencionada

Vols més informació?

Go to Top