Curso de Mecánica fundamental (Itinerario de mecanizado I)

Mecànica Fonamental2020-08-04T09:55:53+00:00

Project Description

Inici: 21/09/2020  Finalització: 15/10/2020
Dies lectius: De Dilluns a dijous de 18:00 a 21:00 h.
Duració del curs: 45 hores

Centre d’ impartició: Centre de Formació Cal Molins, C/ Dels Calders, 30-32 – Sabadell
Preu:
Curs subvencionat per a persones treballadores ocupades, exclusivament d’empreses del Sector del Metall, que promou la “Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE”.

Inscríbete

Objectius del curs de mecànica fonamental

Adquirir  coneixments i habilitats en quant a les tasques de manteniment necessàries en els equips mecànics que amb més freqüència s’instal.len en qualsevol tipus d’indústria.

 

Adreçat a

adreçat a treballadors en actiu d’empeses del sector del metall que necessitin obtenir o reciclar coneixements sobre mecànica básica. Especialment adreçat a operaris, soldadors, verificadors, delineants, operaris de logística…

Informació addicional

Els cursos estan subvencionats, adreçats a persones treballadores ocupades exclusivament d’empreses del Sector Metall, que promou la Fundació Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE. (exceptualment pot participar un % redüit de treballadors desempleats). Els treballadors en situació de ERTE d’empreses d’altres sectors també podern participar.

Documentació necessaria per a formalitzar la pre inscripció:

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o fotocòpia del darrrer rebut d’ autònoms

En el cas de los treballadors en situació d’atur:

 • Full de demandant d’ocupació (document DARDE)
 • Fotocòpia del DNI

Programa del Curs de Mecànica fonamental

 1. CONCEPTOS GENERALES Y FUNCIONES DEL MECÁNICO
  • Conceptos generales y funciones del mecánico.
  • Definición de los puestos de operario y personal de mantenimiento.
 2. CONOCIMIENTO DE LOS METALES
  • Introducción.
  • Propiedades físicas de los metales.
  • Propiedades químicas de los metales.
  • Metales férricos, fundición y aceros.
  • Metales no férricos, cobre, estaño, aluminio, plomo, zinc.
  • Tratamiento térmico de los metales férricos y no férricos
 3. ELEMENTOS MECÁNICOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSPORTE
  • Elementos mecánicos de transmisión y transporte.
  • Máquinas simples.
  • Cojinetes de fricción.
  • Cojinetes de rodadura o rodamientos.
  • Fallos en los rodamientos.
  • Designación de los rodamientos.
  • Transmisiones por engranajes.
  • Transmisiones por cadena.
  • Transmisiones por correa.
  • Transmisiones por ruedas de fricción.
 4. AJUSTES Y TOLERANCIAS
  • Introducción.
  • Sistema ISO, (Sistema internacional de tolerancias).
  • Posición de la zona de tolerancia.
  • Tolerancia de forma y posición.
  • Acotaciones de las tolerancias.
  • Sistemas de ajustes
 5. MEDICIÓN Y ACOTACIONES DE PIEZAS
  • Introducción.
  • Elementos de acotación.
  • Tipos de cotas.
  • Reglas de acotación.
  • Formas de acotación.
  • Formas de colocación de las líneas de cota.
  • Acabados superficiales.
  • Formas de anotar en los planos los signos de las normas DIN 140, DIN 3.141 y UNE 1.037.
  • Reglas fundamentales para las mediciones.
  • Manejo de instrumentos de medida.
  • Errores de medición y exactitud en la medida.
  • Medición de longitud.
  • Medición de ángulos.
  • Medición de ángulos con instrumentos fijos.
  • Medición de ángulos con transportador.
 6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Más cursos de formación continua subvencionada

2020-12-23T11:47:34+00:00
cursos de herramientas de google

Eines de Google (Online)

Febrer 2021
Aula Virtual
Subvencionat

2021-01-19T08:44:18+00:00
curso de community manager

Community Manager (Online)

Febrer 2021
Aula virtual
Subvencionat

2021-01-19T10:09:09+00:00
liderazgo de equipos girona

Curs de Treball en equip: Gestió, desenvolupament i motivació (Online)

  Febrer 2021
Aula virtual
Subvencionat

2021-01-14T12:19:17+00:00
curso-online-de-gamificacion

Gamificació (Online)

  Febrer 2021
 Aula Virtual
Subvencionat

2021-01-20T09:13:47+00:00

Escalat i preparació de patrons per a la industrializació

Febrer 2021
Canet de Mar
Subvencionat

2021-01-19T11:01:32+00:00
curso de introducción a la ciberseguridad

Introducció a la ciberseguretat (Online)

Febrer 2021
Aula virtual
Subvencionat

2021-01-15T07:58:25+00:00

Habilitat i eines de comunicació (Online)

Febrer 2021
Aula Virtual
Subvencionat

2021-01-14T12:50:40+00:00

Tècniques de Coaching I

Febrer 2021
Aula Virtual
Subvencionat

2021-01-14T12:08:47+00:00
liderazgo de equipos online

Comptabilitat bàsica

Febrer 2021
Aula virtual
Subvencionat

2021-01-20T08:45:49+00:00
PATRONAJE POR ORDENADOR 2

Patronatge per ordinador II (Canet de Mar)

Febrer 2021
Canet de Mar
Subvencionat

2020-12-23T11:17:23+00:00

Elaboració i interpretació de fitxes tècniques

Gener 2021
Mataró
Subvencionat

2021-01-18T07:47:46+00:00
curso online de google analytics

Google Analytics i Google Metatags (Online)

Gener 2021
Aula virtual
Subvencionat

2020-12-22T08:45:13+00:00
curso de diseño de moda asistido por ordenador

Disseny assistit per ordinador: Photoshop

Gener 2021
Mataró
Subvencionat

2021-01-14T09:05:02+00:00
curso de contractacion online

Contractació (A3NOM)

Febrer 2021
Aula virtual
Subvencionatl

2020-12-22T08:33:04+00:00
proceso de transformación de plásticos y composites

Curs de Procés de transformació de plàstics i composites (Online)

Juny 2020
Aula Virtual
Subvencionat

2020-12-22T08:00:46+00:00
curso de impresión 3d

Impressió 3D (Online)

Setembre 2020
Aula Virtual
Subvencionat

2020-06-10T21:18:42+00:00
cursos diseño emcanico online

Disseny mecànic amb AUTOCAD Nivell 1 (Online)

Juny 2020
Subvencionat-Aula virtual

¿Quieres más información?

Go to Top