Màster Oficial en Disseny de producte tecnològic

Màster oficial de Disseny de producte tecnològic2021-05-19T13:51:03+00:00

Project Description

Inici: Setembre 2021 | Finalització: Juny 2022
Dies lectius: Dimarts, dijous i divendres, de 19:00h a 22:00h (Presencial)
Duració del curs: 400 hores (60 crèdits)

Especialitat: Disseny Industrial
Centre d’impartició:  Barcelona “LCI Barcelona”
Preu: 9.785€

Inscriu-te

Introducció

L’Escola Superior Oficial de Disseny (LCI-Barcelona) i Eurecat Academy impulsen conjuntament el Màster oficial en Disseny de producte tecnològic, un innovador programa especialitzat que aporta solucions en relació al desenvolupament de nous àmbits en el disseny de producte tecnològic i d’interacció amb l’usuari. L’alumne aprendrà a desenvolupar una bona metodologia de recerca i un correcte plantejament i desenvolupament de projecte, claus per  innovar en aquest àmbit.

Objectius del curs

  • Dotar d’eines, coneixements i aptituds per a formar professionals del món del disseny de producte tecnològic amb un enfocament interdisciplinari, un alt nivell de competitivitat i amb una metodologia basada en la praxi professional.
  • Integrar una metodologia de formació en disseny per  formar en la capacitat de generació de nous conceptes i d’innovació.
  • Aprendre i assimilar la tecnologia i les eines necessàries per projectar i prototipar productes avançats.
  • Formar els professionals i promoure un esperit de recerca i innovació orientat cap a la resolució de noves necessitats i la millora dels individus, l’empresa i la societat.

Adreçat a

Graduats/des superiors en disseny, llicenciats/des i professionals del món del disseny de producte que desitgin adquirir un coneixement i una praxi professional entorn del disseny de productes actuals i innovadors aplicats als camps dels objectes portables (wearables) o productes vinculats a l’àmbit de la llar per mitjà de l’ús de les últimes tecnologies.

El Màster ofereix dues opcions que es diferencien pel grau d’implantació actual del mercat. D’una banda l’especialitat en Wearables, amb una relació entre l’usuari i l’objecte “portable”, on els nous usos i productes tenen una important pes d’innovació (moda i tendències en el camp de la indumentària, per exemple), i l’especialitat de Productes per a l’hàbitat contemporani, enfocada als objectes de la llar i els qui l’habiten, on la re-interpretació d’aquests espais a partir de les noves tecnologies generen oportunitats i experiències noves.

Aquest Màster permet l’accés a un Doctorat de recerca.

Metodologia

El màster consta de 60 ECTS i contempla una part teòrica en la qual s’exposarà als estudiants els principals conceptes, teories i tendències a considerar per a concebre projectes de disseny de productes tecnològics amb base tèxtil, que aportin solucions reals i efectives a l’individu o la societat. Es formarà a l’estudiant en la metodologia projectual i conceptes avançats centrats en l’usuari/consumidor.

Els estudiants podran optar així entre dos mòduls d’especialització Wearables i Productes per a l’hàbitat contemporani que doten de més competitivitat al titulat.

Programa del Curs

Mòdul I: Recerca per al disseny de producte
– Tendències en el disseny de productes tecnològics: Anàlisi de tendències i conceptualització.
– Metodologies per a la recerca en disseny de producte: Eines per a la recerca en disseny.

Objectius generals del mòdul:– Investigar els principals conceptes, teories i tendències a considerar per concebre projectes de disseny de productes tecnològics pertinents, que aportin solucions reals i efectives a l’individu, l’empresa o la societat.
– Contextualitzar la formació i la praxi professional, on s’abordaran els grans paradigmes teòrics relatius a la disciplina del disseny de producte i la seva aplicació en l’àmbit de l’especialitat de disseny d’objectes tecnològics.
– Aprendre metodologies de recerca en tendències. Saber donar resposta a les futures necessitats socioculturals perquè el producte pugui entrar i tenir èxit en el mercat.

Mòdul II: Metodologia per a la innovació en productes tecnològics
– Innovació i creativitat: Metaproductos, des de les dades als objectes híbrids.
– Anàlisi de la Sostenibilitat: la sostenibilitat integrada dins del model de negoci.
– Metodologia del projecte: Nous models d’innovació tecnològica per al disseny de producte i moda.

Objectius generals del mòdul:
– Conèixer les tècniques de generació de nous conceptes i idees a través de diversos mètodes projectuals.
– Conèixer i qüestionar formes informacionals de disseny de productes. Desenvolupar els propis mètodes, creant una distància crítica respecte al digital i, al mateix temps, creant una pròpia aproximació als productes que es deriven de la visió des del material-digital.
-Conèixer les eines per realitzar l’estratègia de sostenibilitat associada a un model de negoci empresarial, com en un producte o servei de nova creació.
– Conèixer diferents metodologies d’innovació aplicables a nous processos de producció tèxtil per  generar enfocaments i plantejaments que permetin innovar en la conceptualització i desenvolupament de mètodes de creació.

Mòdul III: Desenvolupament i producció de productes tecnològics
– Tecnologies per al disseny de producte: Maquinari i programari, prototipat d’interacció i interconectivitat per a IOT.
– Materials i Smart tèxtils: fabricació i tecnologia de fibres, fils i superfícies.
– Disseny i fabricació digital: moda, tèxtil i wearables.

Objectius generals del mòdul:
– Experimentar amb les propietats dels materials, el seu comportament i característiques i anàlisis dels criteris dels mateixos en funció del seu impacte mediambiental.
– Integració de les tecnologies d’última generació d’interacció en el disseny de productes.
– Formació en l’ús avançat de les eines, criteris i recursos del disseny i fabricació digitals.
– Conèixer tècniques i aplicacions de la fabricació digital enfocades a la moda, al tèxtil i als wearables.

Mòdul IV: Gestió del disseny i la innovació
– Gestió de la innovació i la empreneduría: models de negoci innovadors per a capturar oportunitats en el sector tèxtil.

Objectius generals del mòdul:
– Aprendre a gestionar els projectes de disseny aplicant un enfocament d’innovació i competitivitat.
– Saber generar idees de negoci, desenvolupar-les i fer-les viables.
– Saber com identificar oportunitats de mercat a partir de la innovació i de l’emprenedoria, dissenyar models de negoci, propostes de valor i productes i serveis únics.
– Dotar a l’estudiant de les eines necessàries per saber com crear un projecte propi, com dirigir-lo, com trobar finançament i com assegurar el projecte.

Mòdul V: Especialitat 1: TECNOLOGIES TÈXTILS VESTIBLES, WEARABLES
– Teoria i tendències en tecnologia aplicada als productes portables: exploració i experimentació amb materials tècnics i tecnològics.
– Praxi metodològica: Disseny de productes wearables.

Objectius generals del mòdul:
– Conèixer les tendències i característiques específiques dels productes tecnològics wearables.
– Fomentar una metodologia experimental per a la creació d’un producte.
– Explorar diferents materials tècnics i tecnologies.
– Desenvolupar noves maneres d’integrar aquests materials i convertir-los en portables, partint de tècniques tradicionals.

Mòdul VI: Especialitat 2: PRODUCTES TÈXTILS PER A l’HÀBITAT CONTEMPORANI
– Teoria i tendències en Smart Products per a l’hàbitat: exploració i experimentació amb materials tècnics i tecnològics.
– Praxi metodològica: disseny de Smart Products per a l’hàbitat.

Objectius generals del mòdul:
– Conèixer les tendències i característiques específiques dels productes tecnològics portables.
– Aplicar tots els coneixements adquirits en l’especialitat.

Vols més informació?

Go to Top