solidworks 3d avanzadosolidworks 3d avanzado

Front End Web developer

Front End Web developer2022-06-29T13:17:53+00:00

Inici: 05/09/2022 | Finalització: 31/10/2022
Dies lectius: Dilluns a divendres de 15:00 a 19:00 h
Durada del curs: 240 hores

Centre d’impartició: Aula virtual 
Preu:
Curs subvencionat, dirigit a persones treballadores ocupades, que promouen el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Inscriu-te

 

Desenvolupar aplicacions web a l’àmbit Front End per treballar al sector digital, utilitzant eines de gestió de projectes i un entorn professional de desenvolupament basat en HTML, CSS i JavaScript.

Objetius del curs

Demostrar iniciativa i visió estratègica per entendre els elements i les relacions entre
les parts d’un projecte web.

Capacitat per analitzar els elements rellevants d’un projecte web basat en HTML i CSS.

Fer ús d’habilitats comunicatives amb els clients i l’equip de treball, utilitzant eines de control
de tasques i control de versions de codi.

Disposició per desenvolupar les fases individuals d’un projecte autònom basat en HTML
i CSS, gestionant i planificant el temps.

  • Desenvolupament web bàsic i gestió de projectes
  • JavaScript (ES6)
  • Framework de front-end (Vue.js)
  • Habilitats de gestió, personals i socials

Dirigit a

La formació s’adreça principalment a persones treballadores ocupades i en situació d’atur que estiguin interessats en requalificar-se en l’àmbit digital d’alt nivell.

Informació adicional

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

Els alumnes se seleccionaran en funció de la seva adequació als perfils que es detallen a continuació:

Acreditacions/ titulacions

Complir com a mínim algun dels requisits següents:

· Títol de Grau o equivalent

· Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

· Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions

· Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional Informàtica i Comunicacions

Altres:

· Experiència prèvia o coneixements bàsics en programació estructura/procedural amb almenys 1 llenguatge de programació (exemple: C o Python): Blocs de condicionals, iteracions, funcions, declaracions de variables, etc.

· Coneixements bàsics d’Internet: adreça IP, URL, domini, port, etc

· Ofimàtica bàsica i ofimàtica en xarxa.

· Nivell d’anglès equivalent a nivel B1

En el cas de no disposar de l’acreditació o titulació requerida es podrà demostrar el coneixements i competències mitjançant una prova pràctica, amb exercicis de programació amb almenys un llenguatge de programació (C o Phyton), coneixement de blocs condicionals, iteracions, funcions, declaració de variables, coneixements elementals d’Internet com ara adreça IP, URL, domini i port, ofimàtica tradicional i ofimàtica en xarxa i nivell d’anglès equivalent al nivell B1.

Documentació necessària per tal de formalitzar la preinscripció:

  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la capsalera de la darrera nòmina o fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

En el cas dels treballadors en situació d’atur:

  • Full de demandant d’ocupació (document DARDO).
  • Fotocòpia del DNI

   

Programa del Curs

DESENVOLUPAMENT WEB I GESTIÓ DE PROJECTES
– Identificació dels elements d’Internet
– Aplicació del llenguatge de marcat HTML per a la composició web.
– Interpretació dels estàndards i les directrius d’accessibilitat web
– Aplicació del llenguatge de fulls d’estil en cascada (CSS) per a la composició web
– Anàlisi de dissenys realitzats amb eines de disseny gràfic.
– Caracterització dels entorns, les fases i eines necessàries per realitzar projectes
– Relació dels coneixements de control de versions i repositoris de codi, com GitHub.

JAVASCRIPT
– Caracterització dels fonaments de la programació Front End: JavaScript.
– Aplicació dels elements més avançats de JavaScript:
– Interpretació i reescriptura de trucades, dades i codi AJAX.
– Reproducció amb codi, de prototips realitzats amb eines de disseny gràfic.
– Manipulació de codi de tercers
– Elaboració de documentació tècnica i d’usuari de llenguatge Javascript.

FRAMEWORK DE FRONT-END
– Distinció dels frameworks de desenvolupament Front End web.
– Identificació dels elements comuns que apareixen en els diversos frameworks:
– Utilització d’un framework de front-end, en particular, Vue.js.
– Reproducció amb un framework, de prototips realitzats amb eines de disseny gràfic.
– Manipulació de codi de tercers:
– Elaboració de documentació tècnica i d’usuari d’un framework
– Efectivitat en la selecció del framework JavaScript més adequat per a un problema donat.
– Conscienciació de la importància d’analitzar la informació extreta de la documentació i dels fòrums oficials d’un framework.
– Ús d’habilitats de comunicació amb els clients i l’equip de treball.

Cursos relacionats

2022-01-11T12:28:14+00:00
infografia

Infografia i visualització de dades

Pròximament
15 hores
360€
Aula Virtual

2021-04-15T12:46:18+00:00

Workshop estratègic en Fonaments de la Intel·ligència artificial (Online)

Pròximament
9 hores
243€
Aula Virtual

2021-04-14T07:42:47+00:00
inteligencia artificial introducción

Intel·ligència Artificial: Introducció i aplicacions per a l’empresa (Online)

Pròximament
16 hores
384€
Aula Virtual

2021-04-15T12:53:10+00:00
workshops big data

Workshop estratègic en Big Data i intel·ligència empresarial(Online)

Pròximament
9 hores
243€
Aula Virtual

2021-04-15T12:58:02+00:00
introducción al deep learning

Introducció al Deep Learning (Online)

Pròximament
27 hores
459€
Aula Virtual

2022-01-11T12:25:23+00:00
curso de analítica de datos y machine learning

Analítica de dades i Machine Learning (Online)

Pròximament
60 hores
900€
 Aula virtual

2022-01-11T12:29:21+00:00
formación en data mining

Quality Data Management (Online)

Pròximament
8 hores
216€
Aula Virtual

2022-01-11T12:27:13+00:00

Tecnologies de la Informació Geogràfica orientades a l’negoci (Online)

Pròximament
27 horas
459€
Aula Virtual

2022-07-01T07:36:24+00:00

Metodologies per a l’anàlisi de dades en R (Online)

20 de Juny
27 hores
459€
Aula Virtual

Vols més informació?

Go to Top