Disseny Mecànic amb AUTOCAD Nivell 1 (Tardes)

Disseny mecànic amb AUTOCAD Nivell 1 (Online)2021-09-22T11:40:04+00:00

Project Description

Inici: Pròximament
Duració del curs: 30 hores

Centre impartició: Entorn virtual d’aprenentatge – Aula virtual 
Preu:
Curs subvencionat adreçat a persones treballadores ocupades que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. (Excepte treballadors de l’Administració Pública)

Inscriu-te

Objectius del curs

  • Capacitar i dotar els participants de les nocions bàsiques de mecànica. Identificar tots els elements normalitzats i bàsics i la seva representació.
  • Realitzar i presentar conjunts industrials i especejament necessaris per a la seva construcció.

Dirigit a

Treballadors en actiu amb coneixements d’AutoCad.

Informació addicional

Els cursos estan subvencionats, adreçats a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Documentació necessària per a formalitzar la preinscripció:

  • Fotocòpia de l’DNI
  • Fotocòpia de la capçalera de l’última nòmina o fotocòpia de l’últim rebut d’autònom

En el cas dels treballadors en situació d’atur:

  • Full de demandant d’ocupació (document DARDO)
  • Fotocòpia de l’DNI

logo consorci i ministerio

Programa del Curs

FONAMENTS DE LA REPRESENTACIÓ GRÀFICA:

1.1. Eines de dibuix, línies normalitzades, formats, caselles de retolació i especejament.

1.2. Principis de geometria plana aplicats a l’dibuix tècnic.

1.3. Tècnica de croquetitzación.

1.4. Aplicació d’escales, vistes, seccions i detalls. Sistemes i tècniques d’acotacions.

1.5. Conceptes generals de toleràncies. Intercanviabilitat Sistemes d’ajust i toleràncies.

1.6. Posicions i diferències.

1.7. Mètodes per determinar les toleràncies.

1.8. Tècniques deacotación.

1.9. Toleràncies de forma, geomètrica i superficials.

1.10. Signes de mecanitzat.

1.11. Representació d’elements normalitzats.

1.12. Sistemes de rosques.

CÀLCULS MATEMÀTICS A DELINEACIÓ:

2.1. Càlculs bàsics.

2.2. Càlculs trigonomètrics.

2.3. Càlculs de conicitat, inclinació i pendent.

APLICACIÓ DELS ELEMENTS DE GEOMETRIA DESCRIPTIVA:

3.1. Sistemes de referència cartesianes, polars.

3.2. Axonometria: Isometria, Demeter.

3.3. Angles entre eixos i coeficients de correcció.

3.4. Perspectiva cavallera.

TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ DE PECES unitàries i CONJUNTS MECÀNICS:

4.1. Desenvolupament d’alguns conjunts bàsics.

4.2. Especejament del conjunt i la seva acotació

4.3. Dibuix en explosió amb sistema isomètric.

NOCIONS BÀSIQUES DE FABRICACIÓ MECÀNICA:

5.1. Operacions manuals, Llimat, serrat i roscat.

5.2. Coneixements de màquina eines auxiliar.

5.3. Mecanitzat amb fresadora.

5.4. Mecanitzat amb torn.

5.5. Màquines eines auxiliar.

5.6. Mecanitzados amb fresadora.

5.7. Mecanitzats amb torn. 5.8. Màquina eina amb CNC.

5.8. Electroerosió.

6. INTRODUCCIÓ A EL DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR:

Nocions de 2D, arxius de dibuix, visualització, creació i edició d’entitats bàsiques, …

Més cursos de formació contínua subvencionada

2022-03-25T09:25:51+00:00

Curs Fresa CNC

Pròximament
40 hores
Subvencionat
Aula virtual

2022-01-25T09:45:29+00:00

Instal·lacions hidràuliques (Nivell 1)

19 Febrer 2022
30 hores
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2022-02-24T14:59:34+00:00

Introducció a la matriceria (Itinerari de matriceria I)

23 Febrer 2022
20 hores
Subvencionat
Cerdanyola del Vallés

2022-04-21T15:10:08+00:00

Operacions de transformació de termoplàstics

5 Abril 2022
140 hores
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2022-06-02T14:19:06+00:00

Programació de màquines eina i control numèric (CNC)

2 Maig 2022
40 hores
Subvencionat
Sabadell

2022-06-02T14:20:48+00:00
tolerancias geométricas

Disseny mecánic Nivell 1

4 Maig 2022
30 hores
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2022-05-17T15:46:53+00:00
curso de solidworks

Solidworks

9 Maig 2022
60 hores
Subvencionat
Aula Virtual

2022-04-28T12:02:42+00:00

Curs de Torn CNC

9 Maig 2022
40 hores
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2022-06-02T14:27:36+00:00
curso cad cam con mastercam

CAD CAM amb Mastercam (Online)

23 Maig 2022
40 hores
Subvencionada
Aula Virtual

2022-05-05T15:13:23+00:00

Acabat de transformadors polimèrics

31 de Maig de 2022
540 hores
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2022-01-24T17:10:48+00:00

Motlles d’injecció de termoplàstics: Tecnologia

7 Juny 2022
Cerdanyola del Vallès

2022-05-31T15:25:29+00:00
ordenador

Patronatge per Ordinador I (POLYPATTERN)

8 Juny 2022
40 hores
Subvencionat
Mataró

2022-06-01T13:21:55+00:00

Innovació en materials i teixits (Canet)

 20 Juny 2022
10 hores
Subvencionat
Canet de Mar

2022-06-07T10:36:31+00:00

Planificació i control de la producció

27 Juny 2022
24 horas
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2022-05-25T09:30:02+00:00
visio artificial

Curs de Visió Artificial en la Indústria

28 Juny 2022
40 hores
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2022-05-26T14:23:29+00:00
curso de autocad 2D

AutoCAD 2D

4 Juliol 2022
40 hores
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2022-06-20T18:21:11+00:00

Robòtica autònoma i col·laborativa

4 Juliol 2022
40 horas
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2022-05-31T14:12:01+00:00
automocion

Digitalització de la fabricació a l’automoció

11 Juliol 2022
240 horas
Subvencionado
Cerdanyola del Vallès

2022-05-31T14:48:36+00:00
3d print

Impressió 3D Industrial. Nivell II

5 Juliol 2022
40 hores
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2022-06-11T11:29:40+00:00
herramientas google

Eines Google

5 Juliol 2022
30 hores
Subvencionat
Aula Virtual

2022-06-17T14:58:49+00:00

Elaboració i interpretació de fitxes tècniques

05 Juliol 2022
15 hores
Subvencionat
Mataró

2022-05-20T16:15:25+00:00
Entorno y estrategia en la transformación digital(online )

Què és la transformació digital?

  5 Juliol 2022
20 hores
Subvencionat
  Aula Virtual

2022-06-02T14:15:07+00:00
curso de skills

Plataforma Virtual

6 Juliol 2022
16 hores
Subvencionat
Aula Virtual

2022-07-02T09:04:12+00:00
recursos pedagógicos

Competències per a un teletreball efectiu

11 Juliol 2022
25 hores
Subvencionat
Aula Virtual

2022-05-27T10:55:52+00:00

Vehicles elèctrics

11 Juliol 2022
240 hores
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

Vols més informació?

Go to Top