diseño de procesado de chapadiseño de procesado de chapa

Curso de Diseño de herramientas de procesado de chapa

Disseny d’eines de processat de xapa2020-04-09T09:25:04+00:00

Project Description

Inici: 10/02/2020 | Finalització: 30/09/2020
Dies lectius: De dilluns a divendres, de 8:15 h a 14:00 h.
Duració del curs: 720 hores

Centre d’impartició: Eurecat Cerdanyola – Av. Universidad Autónoma, 23. 08290 Cerdanyola del Vallès
Preu:
Subvencionat per part del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Inscriu-te

Objectius del curs

Capacitar el participant en el disseny d’estris de processat de xapa (encunys tallants, embotidors, útils de punxonat, plegat i corbat, etc …) amb criteris de qualitat i seguretat respecte a l’entorn.

Dirigit a

Persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a aturats a la recerca de treball, majors de 16 anys. Mínim amb Batxillerat coneixements globals necessaris per cursar amb aprofitament l’acció formativa. També es pot accedir mitjançant el certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família o, si no, la prova de competències CLAU.

Informació addicional

Aquesta acció formativa està subvencionada i dirigida a persones treballadores en situació d’atur que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Els participants residents en un municipi situat a més de 15 Km de la centre i que no rebin cap ajuda o prestació econòmica poden consultar les ajudes de transport.

Documentació necessària per formalitzar la pre-inscripció:

 • Fotocòpia de l’DNI
 • CV actualitzat
 • Fotocòpia de l’títol compulsat ESO o FPI o superior
 • Full de demandant d’ocupació (document DARDO)

Programa del Curso

MF0108_3 – 230 horas – Desarrollo de proyectos de útiles de procesado de chapa

 • UF0579: Herramientas para el procesado de chapa 90 h
 • UF0580: Dimensionado y procedimientos para la elaboració de las herramientas para el procesado de chapa. 90 horas
 • UF0581: montaje y verificación de la herramienta para el procesado de chapa 50 horas

MF0109_3 – 210 horas – Automatización los útiles de procesado de chapa

 • UF0582: Diseño de automatismos de herramientas de procesado de Chapa 50 h
 • UF0451: Automatismos eléctrico -neumàtics-hidráulicos en productos de fabricación mecánica 90 horas
 • UF0452: Sistemas de comunicación y transmisión de datos a la industria de productos de fabricación mecánica 70 horas procesado de chapa

MP0110_3 – 160 horas – Documentación técnica de útiles de procesado de chapa

 • UF0583: Representación gráfica de herramientas de procesado de chapa 40 horas UF0454: Elaboración de documentación técnica, empleando
  programas CAD-CAM para la fabricación mecánica 90 h
 • UF0455: Gestión documental del producto de fabricación mecánica 30 horas

Formación complementaria – 40 horas

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

Módulo de prácticas en empresa – 80 h

Més cursos de formació ocupacional

2020-04-09T09:34:47+00:00

Mecanitzat per arrencada de ferritja

Gener 2020
Sabadell

2020-04-09T09:21:45+00:00

Mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials

Gener 2020
Cerdanyola del Vallès

2020-12-23T08:55:25+00:00

Patronatge (Canet de Mar)

Gener 2021
Canet de Mar
Subvencionat

2020-04-09T09:35:51+00:00
curso de moldes y matrices

Motlles i matrius

Gener 2020
Sabadell

2020-12-22T12:45:41+00:00
curso actividades administrativas

Activitats administratives en la relació amb el client (Mataró)

Gener 2021
Mataró
Subvencionat

2020-12-23T08:59:12+00:00

Patronatge (Mataró)

Gener 2021
Mataró
Subvencionada

Vols més informació?

Go to Top