Informació pràctica

 • Tipologia: Continua
 • Especialitat: Big Data i Intel·ligència Artificial (IA)
 • Modalitat: Online
 • Seu: Online
 • Preu: 243€
 • Duració del curs: 9 horas

Introducció

La intel·ligència artificial (IA) és una disciplina molt àmplia que va néixer als anys 1950 i que darrerament ha pres força degut a la disponibilitat de dades, als costos decreixents de computació i a alguns resultats espectaculars especialment en el camp del Machine Learning (Aprenentatge Automàtic – AA). El curs es centra en l’aprenentatge dels diferents conceptes clau que han provocat la irrupció de la IA al món empresarial i com aquest fenomen es deriva de les tecnologies habilitadores com el Big Data o el Cloud Computing. Així mateix, es treballarà en profunditat el concepte de Machine Learning i els alumnes podran dissenyar i implementar estratègies d’IA per a diferents entorns empresarials.

Per optimitzar l’aprenentatge als exercicis pràctics es recomana que cada participant vingui amb el seu portàtil.

Adreçat a

Va dirigit a qui vulgui tenir una immersió ràpida i efectiva en el món de la intel·ligència artificial, per a aplicar-les als seus problemes d’empresa o per obrir noves possibilitats de negoci.

Programa del curs

 1. Introducció
  • La connexió entre Big Data, Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial
  • Els nous perfils professionals relacionats amb aquest camp
  • Metodologia de desenvolupament d’un projecte d’IA en un entorn empresarial
  • Què entenem per Intel·ligència Artificial i breu contextualització
  • Visió històrica. Evolució de la IA. Machine Learning / Aprenentatge automàtic
  • Estat de l’art: xarxes neuronals i Deep Learning
  • On trobar més informació i com aprendre’n més
  • Intel·ligència Artificial als diferents mercats i sectors
 2. Tendències actuals
  • Adopció de la IA a les empreses i bones pràctiques
  • Exemples d’aplicació en diferents àmbits de l’operativa empresarial
 3. Exercicis pràctics. Resolució en grup de casos de negoci on l’IA esdevé el centre de la solució.

Amb el suport de: