curso de vehículo conectadocurso de vehículo conectado

Curs de Vehicle connectat: IoT, Ciberseguretat, Big Data i Manteniment Predictiu (IA) (Online)

Vehicle connectat: IoT, Ciberseguretat, Big Data i Manteniment Predictiu (IA) (Online)2022-09-21T11:37:26+00:00

Inici: 23/02/2023| Finalització: 27/04/2023
Dies lectius: Dimarts i dijous de 18:30 a 21:30
Durada del curs: 51 hores
Especialitat: Indústria 4.0
Preu: 867€
Centre: Aula virtual

T’interessa aquest curs?

Contacta

Introducció al Curs de Vehicle connectat: IoT, Ciberseguretat, Big Data i Manteniment Predictiu (IA)

L’objectiu d’aquest curs és el de presentar i estudiar, de manera detallada, els principals conceptes, tecnologies i metodologies al voltant de la idea d’el vehicle connectat a l’era de la dada, la digitalització o la Indústria 4.0. Per a això es treballaran, de manera transversal, cinc pilars clau: i) els sistemes ciber-físics, ii) l’Internet of Things (IOT), iii) la ciberseguretat, iv) el Big Data i v) la Intel·ligència Artificial.

Per a una millor assimilació dels conceptes, la teoria es complementarà de forma habitual amb sessions pràctiques que permetran als assistents desenvolupar, implementar i validar els conceptes presentats mitjançant diferents casos reals.

Cada un dels participants rebrà un kit per poder treballar durant el curs, que un cop finalitzat, aquest material passarà a ser propietat de cada alumne per poder prosseguir el seu aprenentatge. Els alumnes han de disposar d’un ordinador portàtil actualitzat per poder assistir a les classes.

Objectius del curs

Les diferents sessions de el curs estan orientades i preparades per tractar la cadena de les dades des de la seva creació, captura i extracció (a nivell físic en el costat de el vehicle), passant per l’enviament i emmagatzematge en una plataforma digital avançada fins, finalment, la seva eficient processat per a una presa de decisions intel·ligent, immediata i segura.

De manera específica, trobem els següents objectius:

 • Introducció a la digitalització i indústria.
 • Anàlisi de l’concepte de Vehicle Connectat, tecnologies i protocols de comunicació interns
 • El món ciber-físic i la dada: captura, extracció, enviament, emmagatzematge, processament i visualització
 • El concepte d’Internet of Things
 • La ciberseguretat com a element transversal
 • Big Data pel suport a el processat de grans volums de dades en temps real
 • Intel·ligència Artificial com a eina per a l’anàlisi intel·ligent de les dades i la presa de decisions avançada
 • Manteniment predictiu de sistemes / processos, basat en l’aprenentatge automàtic (IA): reducció de costos i errors inesperats

L’abast d’aquests objectius permetrà als assistents adquirir els coneixements i capacitats necessàries per treballar de forma excel·lent al voltant del concepte de vehicle connectat. Aquests coneixements i capacitats facilitaran tant la presa de decisions en el moment d’adquisició de nou material o infraestructura, com el desenvolupament de nous sistemes automatitzats per a l’extracció de la dada i la seva posterior anàlisi, sent capaços, així, de definir i implementar els fluxos necessaris per finalment extreure informació valuosa i suportar una presa de decisions intel·ligent.

Addicionalment, s’ofereix una sessió opcional d’introducció a l’tractament i processat de dades mitjançant el llenguatge de programació Python i els seus recursos.

Dirigit a:

Professionals que vulguin adquirir els coneixements i capacitats necessàries per a treballar al voltant del concepte de vehicle connectat. Aquests coneixements i capacitats facilitaran tant la presa de decisions en el moment d’adquisició de nou material o infraestructura, com el desenvolupament de nous sistemes automatitzats per a l’extracció de la dada i la seva posterior anàlisi, sent capaços, així, de definir i implementar els fluxos necessaris per finalment extreure informació valuosa i suportar una presa de decisions intel·ligent.

Informació addicional

Tots els nostres cursos són bonificables per empreses (excepte autònoms) a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE).

Consultar descomptes especials per a estudiants, persones en situació d’atur, i empreses que realitzin dues o més inscripcions en un mateix curs.

Programa del Curs de Vehicle connectat: IoT, Ciberseguretat, Big Data i Manteniment Predictiu (IA)

 1. Introducció al llenguatge de programació i a el tractament de dades amb Python.
  • Conceptes bàsics i eines disponibles
  • Programació bàsica
  • Processament de dades
  • Sessió pràctica
 2. Introducció del curs.
 3. La digitalització.
  • Contextualització, 4a revolució industrial i Indústria 4.0
  • Definició i conceptes
  • Dominis, aplicacions i solucions
  • ¿Indústria 5.0?
 4. Vehicle connectat
  • Introducció, conceptes i història
  • Tecnologies i aplicacions
  • Comunicacions internes
   • Xarxes, interfícies i protocols
   • Unitats de Control Electrònic i el Bus CAN
   • Protocols d’última generació
   • Eines de diagnòstic
  • Comunicacions externes
   • V2V, V2P, V2I, V2C
  • Sessió pràctica:
   • Cas d’ús 1
 5. La instrumentació electrònica i el món ciber-físic (5 hores)
  • Definicions y propietats
  • Tipus de senyals d’instrumentació
  • Tipus de sensors
   • Analògics i digitals
   • Aplicacions
   • Caracterització
  • Tipus d’actuadors (electroneumàtic, calefactors, motors, solenoides…)
  • Adquisició de senyals
   • Ponts (impedància, Maxwell …)
   • Amplificadors i filtres analògics
   • Conversors Analògics / Digitals
   • Sensors amb comunicació digital
  • Sessió pràctica:
   • Temperatura, humitat i llum ambiental
   • Amplificadors i filtres analògics

6. IoT

  • Introducció, elements i conceptes bàsics
  • Arquitectures
  • Edge Analytics
  • Monitorització de processos
   • En què consisteix?
   • Utilitats del monitoratge dels processos
   • Instruments necessaris
   • Exemples de monitorització de procéss
  • Sistemes de comunicació
   • Sistemes sense fils de curt abast (RFID, Bluetooth, BLE, NFC, Zigbee, etc.)
   • Sistemes sense fil de llarg abast (4G / 5G, LoRaWan, Sigfox, NB-IOT, LTE-M, etc.).
   • Comunicacions cablejades: Ethernet Industrial.
   • Protocols: TCP / UDP, MQTT, COAP, AMQP
  • Sessió pràctica
   • Captura, comunicacions, emmagatzematge i monitorització de dades en temps real.

7. Ciberseguretat

  • Introducció i definició
  • Superfícies d’atac
  • Nous models de ciberseguretat
  • Atacs a el bus CAN
  • Altres atacs
  • Sessió pràctica:
   • Cas d’ús 1

8. Big Data

  • Introducció, problemàtica, requisits i definició
  • Plataformes i arquitectures Big Data (+ IOT, Ciberseguretat i IA)
  • Tecnologies i solucions
  • Subministradors i recursos cloud
  • Sessió pràctica
   • Desplegament plataforma Big Data

9. Intel·ligència Artificial

  • Introducció a la IA i a l’aprenentatge automàtic
  • Capacitats i problemàtiques
  • Projecte d’IA o minat de dades
   • Metodologia CRISP-DM
  • Tipus d’algoritmes i problemes
   • Aprenentatge supervisat
   • Aprenentatge no supervisat
   • Aprenentatge semi-supervisat
   • Aprenentatge per reforç
   • Models acoblats
   • Aprenentatge profund
  • Sessió pràctica
   • Cas d’ús 1
   • Cas d’ús 2

10. Manteniment predicatiu

  • Introducció al manteniment
  • Tipus de manteniment
  • Tècniques i aplicació de la IA
   • Detecció d’anomalies
   • Manteniment predictiu
   • Manteniment prescriptiu
  • Sessió pràctica
   • Detecció d’anomalies
   • Manteniment predictiu

Cursos relacionats

2022-05-19T13:01:02+00:00

Postgrau en Direcció de plantes industrials 4.0

5 Novembre 2021
140 hores
2.530€
Aula virtual

2022-01-26T15:02:20+00:00
la digitalización de una industroa o una empresa

Sensòrica i adquisició de dades a la indústria

12 Novembre 2021
30 hores
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2021-04-13T10:58:58+00:00

Cloud Computing per a la Indústria 4.0 (Online)

Pròximament
27 hores
459€
Aula Virtual

2022-01-11T12:33:40+00:00
curso de posicionamienot local

Google My Business – Posicionament local al teu telèfon mòbil

Pròximament
9 hores
243€
Aula Virtual

2021-12-17T07:16:25+00:00
transformación digital

Curs de Disseny i implantació d’un Pla Estratègic de Transformació Digital (Online)

Pròximament
35 hores
595€
Aula Virtual

2021-11-02T11:06:29+00:00
avg

AGVs / robotització de processos logístics (Online)

Pròximament
5 hores
175€
Aula Virtual

2021-04-13T10:59:17+00:00

Realitat virtual i realitat augmentada aplicada a la Indústria 4.0 (Online)

Pròximament
60 hores
900€
Aula Virtual

2021-04-15T15:15:37+00:00
workshop

Workshop estratègic aplicació empresarial d’Internet de les Coses (IoT) (Online)

Pròximament
9 hores
243€
Aula Virtual

2021-04-13T10:59:53+00:00
realitat virtual

Workshop estratègic en Realitat Virtual i Realitat Augmentada (RV/A) (Online)

Pròximament
9 hores
243€
Aula Virtual

2022-09-30T10:00:50+00:00

Programa executive 4.0: Transformació Digital per a la Indústria Automobilística (2a ed)

Març 2022
27 hores
960€
Aula virtual

2021-04-15T15:16:15+00:00

Workshop estratègic en transformació digital: estratègies i fonaments per la correcta implantació (Online)

Pròximament
9 hores
280€
Aula Virtual

2022-01-11T12:31:12+00:00
mantenimiento predictivo en la industria 4.0

Manteniment predictiu en la Indústria 4.0 (Online)

Pròximament
51 hores
867€
Aula Virtual

2021-11-02T11:23:34+00:00
vehiculo electrico

Introducció al vehicle connectat (Online)

Pròximament
16 hores
384€
Aula Virtual

2021-11-02T11:27:30+00:00
robots agv

Robots AGV (Online)

Pròximament
8 horas
216€
Aula Virtual

2021-04-15T15:16:55+00:00
la digitalización de una industroa o una empresa

Digitalització d’una indústria/empresa (Online)

Pròximament
30 hores
510€
Aula Virtual

2021-04-13T10:57:18+00:00
Curs de Tecnologies Indústria 4.0: Eines per articular la transformació digital (Online)

Tecnologies Indústria 4.0: Eines per articular la transformació digital (Online)

Pròximament
45 hores
765€
Aula Virtual

2021-05-04T13:48:10+00:00
curso de skills

Curs de Skills a treballar per a la transformació digital de la empresa (Online)

Pròximament
50 hores
750€
Aula Virtual

2022-01-11T12:32:21+00:00
curso de trabajo colaboativo

Treball Col·laboratiu amb l’Office 365

Pròximament
16 hores
384€
Aula Virtual

2021-04-15T14:50:00+00:00

Workshop estratègic en transformació digital: estratègies i fonaments per la correcta implantació

Pròximament
9 hores
280€
Barcelona

2021-04-28T08:06:50+00:00
industria 4.0

Disseny i implementació d’Internet de les Coses (IoT) a la Indústria 4.0 (Online)

Pròximament
51 hores
867€
Aula Virtual

2021-04-13T11:04:47+00:00
modelos de negocio para la industria 4.0

Valorització i creació de models de negoci per a la Indústria 4.0

Pròximament
40 hores
680€
Aula virtual

2022-05-19T10:45:40+00:00
lideratges

Lideratges innovadors. Noves estratègies transformadores en economia circular

Abril 2023
24 hores
960€
Aula virtual (Online Directe)

2022-05-25T09:30:02+00:00
visio artificial

Curs de Visió Artificial en la Indústria

28 Juny 2022
40 hores
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2022-06-20T18:21:11+00:00

Robòtica autònoma i col·laborativa

4 Juliol 2022
40 horas
Subvencionat
Cerdanyola del Vallès

2022-10-14T08:54:55+00:00

Preparació i coordinació de Propostes d’R+D+I amb finançament públic

18 Octubre 2022
84 horas
1850€
Aula virtual

2022-10-14T08:57:07+00:00
executive alimentaria

Programa executive 4.0: Transformació Digital per a la Indústria Alimentària

19 Octubre 2022
21 horas
840€
Cerdanyola

2022-09-21T08:12:11+00:00
digital twins

Digital Twins (Online)

15 Novembre 2022
16 hores
384€
Aula Virtual

2022-09-21T11:37:26+00:00

Vehicle connectat: IoT, Ciberseguretat, Big Data i Manteniment Predictiu (IA) (Online)

23 Febrer 2023
50 hores
867€
Aula Virtual

2022-09-23T08:34:59+00:00

High-Tech Battery skills: Tecnologia per al desenvolupament de cel·les, bateries i sistemes

Octubre 2022
27 hores
960€
Híbrida

Go to Top