formación continua en tolerancias geométricasformación continua en tolerancias geométricas

Curs de Toleràncies geomètriques

Toleràncies Geomètriques (Online)2021-07-06T08:17:05+00:00

Project Description

Inici: Pròximament
Durada del curs: 21 hores
Especialitat: Disseny
Preu: 357€
Centre: Aula virtual

Inscriu-te

Introducció

El curs de formació contínua en Toleràncies geomètriques, és una manera d’acotació totalment funcional. Parlem per tant d’un mètode d’acotació, que el que intenta és determinar peça bona o peça dolenta, però sempre des d’un punt de vista funcional donant per tant de prioritat a les alineacions que han de reflectir la manera de fixació real sobre el qual verificar les toleràncies aplicades.

El concepte de referenciació és la principal eina per a un “disseny robust” minimitzant posteriors problemes en les línies d’assemblatge i funcionalitat dels productes.

És un mètode d’acotació pensat per a donar el major marge possible a la fabricació de la peça. Per tant, un mètode que ens ajuda a reduir costos.

Objectius del Curs de Toleràncies Geomètriques

 • Potenciar el nivell actual dels tècnics i enginyers involucrats amb el disseny mecànic, l’acotació i interpretació de plans, quan s’apliquen toleràncies geomètriques.
 • Entendre la referenciació funcional de peces i conjunts.
 • Delimitar i interpretar el delimitat dels diferents errors tipificats en la norma.
 • Entendre com reportar i interpretar els informes de mesurament en toleràncies geomètrica.
 • Evidenciar que Toleràncies Geomètriques ha d’aplicar-se amb el concepte de “disseny robust”.

Dirigit a

 • Projectistes mecànics amb experiència en disseny de peces i coneixements de processos de producció.
 • Enginyers tècnics i superiors amb diferents nivells d’experiència.
 • Personal tècnic: dissenyadors, projectistes i tècnics de metrologia.

Informació addicional

Tots els nostres cursos són bonificables per a empreses (excepte autònoms) a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE).

Consultar descomptes especials per a estudiants, persones en situació de desocupació, i empreses que realitzin dues o més inscripcions en un mateix curs.

Programa del Curs de Toleràncies Geomètriques

1. DATUMS/PLÀNOLS DE REFERÈNCIA

 • Com identificar i establir els plans de referència de les peces, la seva importància, ordre de preferència, peces amb multi-referències, plans amb punts a diferents nivells, dimensions bàsiques, immobilització de peces, punts de contacte (target points), RPS, relacions amb útils de fixació i/o mesurament.
 • Com afecta una bona referenciació al disseny robust i repetibilidad/reproducibilidad del procés.

2. FORMA

 • Aplicació, interpretació i verificació de les toleràncies de forma d’elements individuals. Les característiques són: Rectitud, Planitut, Circularitat o Rodonesa i Cilindricitat.

3. PERFIL

 • Aplicació, interpretació i verificació de les toleràncies de perfil sobre elements individuals i al seu torn relacionats amb uns altres, les característiques són: Perfil d’una línia i Perfil d’una superfície.
 • Desplaçament asimètric en els perfils relacionats.

4. ORIENTACIÓ

 • Aplicació, interpretació i verificació de les toleràncies d’orientació sobre elements relacionats, les característiques són: Angularitat, Perpendicularitat i Paral·lelisme.

5. POSICIÓ

 • Aplicació, interpretació i verificació de les toleràncies de Posició veritable sobre elements relacionats. Identificació de les dimensions bàsiques. Principis de condició de material (MMC, LMC) i la seva aplicació. Diferència i beneficis de la tolerància circular enfront de la tolerància quadrada.

6. LOCALIZACIÓ

 • Aplicació, interpretació i verificació de les toleràncies de localització sobre elements relacionats, les característiques són: Concentricitat i Simetria.

7. RUNOUT (salt o descentrament)

 • En aquest mòdul es mostra el Runout en les seves dues característiques: Simple Circular Runout i Total Runout.

Cursos relacionats

2021-10-14T17:55:07+00:00
curso cad cam con mastercam

CAD CAM amb Mastercam (Online)

04 d'Octubre 2021
40 hores
Subvencionada
Aula Virtual

2021-10-14T17:46:57+00:00
curso de solidworks

Solidworks

6 octubre 2021
60 hores
Subvencionat
Aula Virtual

2021-07-19T08:33:17+00:00
solidworks 3d avanzado

Curs de Solidworks 3D Avançat (Online)

18 Octubre 2021
30 hores
510€
Aula Virtual

2021-09-29T15:43:15+00:00
cad cam mastercam

CAD-CAM amb MASTERCAM. Nivell 2 (Online)

15 de Novembre 2021
33 hores
561€
Aula Virtual

2021-05-19T13:51:03+00:00

Màster oficial de Disseny de producte tecnològic

Pròximament
400 hores
9.785€
 Barcelona

2021-07-06T08:15:41+00:00
curso de autocad 2D

AutoCAD 2D (Online)

Pròximament
40 hores
Subvencionat
Aula virtual

2021-09-22T11:40:04+00:00
diseño autocad

Disseny mecànic amb AUTOCAD Nivell 1 (Online)

Pròximament
30 hores
Subvencionat
Aula virtual

2021-09-22T11:39:36+00:00

Disseny de peces de plàstic per a injecció de termoplàstics (Online)

Pròximament
30 hores
550€
Aula Virtual

2021-02-25T09:43:03+00:00
diseño experimental aplicado a procesos industriales

Curs de Disseny experimental aplicat a processos industrials (Online)

Pròximament
16 hores
480€
Aula Virtual

2021-07-06T08:17:05+00:00
tolerancias geométricas

Toleràncies Geomètriques (Online)

Pròximament
21 horas
357€
Aula Virtual

Vols més informació?

Go to Top