Metodologies per a l’anàlisi de dades en R (Online)

Metodologies per a l’anàlisi de dades en R (Online)2022-07-01T07:36:24+00:00

Inici: 20/06/2022 Final: 18/07/2022
Dies lectius: Dilluns i dimecres de 18:00h a 21:00 h.
Durada del curs: 27 hores
Especialitat: Big Data
Preu: 459€
Centre: Aula virtual

Inscriu-te

Introducció 

Les metodologies d’anàlisi de dades i anàlisi estadística són tasques indispensables per a l’activitat de recerca científica. L’ús de l’aplicació R, a més de ser d’accés i lliure ús, constitueix una potent eina analítica.

El curs de Metodologies per a anàlisi de dades en R proporciona coneixements sobre les característiques bàsiques dels diferents tipus i mètodes d’investigació i les tècniques utilitzades en cadascuna de les etapes d’aquest procés. L’objectiu principal d’el curs és proporcionar als participants les habilitats necessàries perquè puguin utilitzar mètodes estadístics en la recollida i anàlisi d’informació geogràfica i d’una altra índole amb un alt nivell de productivitat.

L’objectiu de l’acció és dotar els participants de l’programari R en el procés de recerca (Geografia, Ecologia, Salut, Economia, Topografia, Ciències Socials, Utilitats, Urbanisme, Retail, entre d’altres).

Objectius del Curs de Metodologies i anàlisi de dades en R

 • Utilitzar tècniques d’anàlisi de dades adequades per organitzar i analitzar l’estructura de dades (amb diferents escales de mesura – nominal, ordinal, interval i proporcional (o ràtio)).
 • Seleccionar i utilitzar tècniques estadístiques adequades per a l’anàlisi de la informació, d’acord amb els objectius científics i el tipus de dades.
 • Obtenir els conceptes tècnics a nivell d’estadístiques univariants i multivariants a diverses dimensions.
 • Implementar procediments estadístics en l’entorn RStudio.
 • Integrar dades geo-estadístiques en entorns multiplataforma (R i ArcGIS).

Dirigit a

Directius, comandaments intermedis i en general persones que necessiten una millor informació per a una adequada presa de decisions de cara a millorar el seu acompliment en institucions i empreses, tant a nivell departamental com corporatiu.

Projecte Europeu EUHubs4Data

El projecte Europeu EUHubs4Data té com a objectiu federar recursos tecnològics digitals com datasets, serveis basats en dades, infraestructures o formació entre centres de diferents països europeus i promociona aquest curs juntament amb Eurecat.
Més informació a https://euhubs4data.eu/

Programa del Curs de Metodologies per a anàlisi de dades en R

1. Dades amb R

 • Accés a paquets R.
 • Llegir, generar, manipular objectes.

2.Anàlisi de dades amb R

 • Escriure funcions genèriques en R.
 • Depuració, perfilació de el codi R i organització i comentari de el codi R.

3.Operaciones de visualització de dades

 • Funcions gràfiques (gràfics i mapes en 2D, 3D).

4.Anàlisi estadística

 • Anàlisi descriptiva i multivariada.
 • Regressió lineal i anàlisi de correlació.
 • Models lineals generals (GLM).

5.Analizar dades espacials en R

 • Anàlisi geostatístic.
 • Implementació de procediments R amb ArcGIS.

Cursos relacionats

2021-04-15T12:46:18+00:00

Workshop estratègic en Fonaments de la Intel·ligència artificial (Online)

Pròximament
9 hores
243€
Aula Virtual

2021-04-14T07:42:47+00:00
inteligencia artificial introducción

Intel·ligència Artificial: Introducció i aplicacions per a l’empresa (Online)

Pròximament
16 hores
384€
Aula Virtual

2021-04-15T12:53:10+00:00
workshops big data

Workshop estratègic en Big Data i intel·ligència empresarial(Online)

Pròximament
9 hores
243€
Aula Virtual

2022-01-11T12:25:23+00:00
curso de analítica de datos y machine learning

Analítica de dades i Machine Learning (Online)

Pròximament
60 hores
900€
 Aula virtual

2022-01-11T12:29:21+00:00
formación en data mining

Quality Data Management (Online)

Pròximament
8 hores
216€
Aula Virtual

2022-01-11T12:27:13+00:00

Tecnologies de la Informació Geogràfica orientades a l’negoci (Online)

Pròximament
27 horas
459€
Aula Virtual

2022-07-01T07:36:24+00:00

Metodologies per a l’anàlisi de dades en R (Online)

20 de Juny
27 hores
459€
Aula Virtual

2022-09-21T08:30:55+00:00
introducción al deep learning

Introducció al Deep Learning (Online)

14 Novembre 2022
27 hores
459€
Aula Virtual

2022-09-21T08:19:44+00:00
infografia

Infografia i visualització de dades

29 Novembre 2022
15 hores
360€
Aula Virtual

Go to Top