Slide thumbnailgestor en seguridad

Curs d'IoT industrial: Gestor en seguretat

IoT industrial: Gestor en seguretat (Online)2021-04-15T13:57:40+00:00

Calendari: Pròximament
Durada del curs: 27 hores
Especialitat: Ciberseguridad
Preu: 459€
Centre: Aula virtual

Inscriu-te

Introducció

Aquest curs proporciona els coneixements necessaris per a protegir de ciberatacs un entorn industrial on es vulgui implantar una arquitectura Iot. Cal tenir en compte que en el moment que IOT entra dins de la indústria, s’obre les portes a la circulació de molta informació que pot ser confidencial, crítica per al funcionament, que cal protegir de ciberatacs. En general es tracta de saber detectar vulnerabilitats de sistema per disposar d’un entorn de treball més robust. El curs també tractarà aspectes relatius a les normatives i metodologies relacionades amb la protecció de dades de tipus personal.

Objectius del curs 

 • Saber identificar les diferents vulnerabilitats de la seguretat de sistema d’informació en funció de l’tipus d’equipament, configuració, etc. Dissenyar un pla de testeig de el sistema de seguretat.
 • Identificar diferents tipus de comunicacions i possibles interferències entre M2M i com xifrar les dades per poder assegurar que la informació considerada com a crítica està prou protegit de possibles atacs.
 • Capacitar per poder analitzar i millorar el sistema de seguretat i estar a el dia de l’estat de l’art de les diferents tecnologies que surten a al mercat per poder avaluar quines són les més adequades en funció de l’entorn de treball.

Adreçat a

 • Responsables de la seguretat d’empreses on tinguin implantada una filosofia indústria 4.0 o tinguin intenció d’implantar-la en breu.
 • Professionals provinents de l’enginyeria informàtica, les telecomunicacions o industrials que vulguin formar-se en seguretat IOT / indústria 4.0

Informació addicional

Tots els nostres cursos són bonificables per empreses (excepte autònoms) a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE).

Programa del Curs

1. Introducció

 • Indústria 4.0: la quarta revolució industrial.
 • Què és IoT (Internet of Things)?
 • La peça clau: «Security by Design».

2. Fonaments de seguretat i criptografia

 • Serveis de seguretat bàsics: confidencialitat, integritat i no repudi.
 • Fonaments de criptografia: criptografia simètrica, criptografia asimètrica i funcions de hash.
 • La signatura digital, els certificats digitals i les autoritats de certificació (CA).
 • Pràctiques amb OpenSSL.

3. Arquitectures maquinari i programari de seguretat en un entorn industrial

 • Interconnexió segura de seus industrials: xarxes privades virtuals (VPNs).
 • Exemples de VPNs mitjançant IPSec, SSH tunneling i OpenVPN.
 • Securización de seus mitjançant firewalls.
 • Arquitectures per a accés sense fil segur en un entorn industrial: EAP/RADIUS.
 • Sessió pràctica VPNs i WPA/PEAP-TTLS.

4. Ciber seguretat

 • Ciber atacs i contra mesures: negació de servei (Dos).
 • Atacs d’home en el mitjà (MITM), suplantació (ARP/DNS spoofiing).
 • Atacs “SSL strip”.
 • Atacs de “pishing”, atacs de “SQL Injection” i anonimització d’atacs mitjançant TOR.
 • Pràctiques de “SSL strip” i “SQL injection”.

5. Casos d’estudi en indústries

 • Discussió de diferents casos reals de frau i atacs en la indústria.

6. Polítiques de seguretat en un entorn industrial

 • La seguretat en la indústria 4.0, quins són els riscos?
 • Gestió de la ciber seguretat, polítiques de seguretat i mesures de protecció.

7. Criteris, normativa i metodologies de protecció de dades personals

 • Aspectes jurídics en entorns tecnològics.
 • La seguretat jurídica com a repte legal obligatori en les TIC.
 • Aproximació als canvis normatius en la protecció de dades: Desafiaments jurídics de la nova regulació en l’àmbit de la seguretat tecnològica.

8. Tendències de futur de la seguretat en la indústria

 • Nous reptes: gestió d’actualitzacions microprogramari en dispositius IoT de baix cost.
 • Criptografia homomòrfica per a aplicacions en el núvol i parell l’agregació segura de dades de sensors.
 • Gestió de la privacitat.l

Cursos relacionats

2021-04-09T09:53:58+00:00

Curs d’Alimentació, salut i benestar (Online)

Pròximament
6 hores
162€
Aula Virtual

2021-04-13T09:49:27+00:00
metabolismo small

Curs d’Introducció a la Metabolòmica (Online)

Pròximament
6 hores
162€
Aula Virtual

2021-04-13T09:46:16+00:00
análisis metabólica

Curs d’Anàlisi de dades de metabolòmica (Online)

Pròximament
4 hores
240€
Aula Virtual

2022-07-12T07:50:43+00:00
Curso de Introducción al análisis de datos con biología de sistemas

Curs d’Introducció a l’anàlisi de dades amb biologia de sistemes (Online)

Pròximament
4 hores
240€
Aula Virtual

Vols més informació?

Go to Top