Curso de Diseño de piezas de plástico para inyección de termoplásticos (Online)

Disseny de peces de plàstic per a injecció de termoplàstics (Online)2021-09-22T11:39:36+00:00

Project Description

Inici: Pròximament
Durada del curs: 30 hores
Especialitat: Disseny
Preu: 550€
Centre: Aula virtual

T’interessa aquest curs?

Actualment aquesta formació no està programada. Contacta’ns per avisar-te de noves dates o per a realitzar el curs In Company.

Inscriu-te

Introducció al Curs de Disseny de peces de plàstic

El curs de Disseny de peces de plàstic ofereix coneixements avançats per a l’estudi de les propietats i fonaments del disseny de termoplàstics i proposa una metodologia de treball.

Objectius del curs

 • Estudiar les propietats, comportament i característiques dels materials plàstics que influiran en el disseny de les peces.
 • Estudiar detalladament els fonaments de la contracció dels termoplàstics i els seus efectes sobre la geometria de la peça acabada.
 • Brindar a l’alumne un coneixement general sobre les particularitats del disseny amb materials plàstics enfront d’altres materials més convencionals.
 • Desenvolupar un mètode per al disseny de peces de plàstic, estudiant els diferents passos a seguir per a aconseguir el millor resultat.

Dirigit a

 • Persones amb coneixements previs sobre els materials plàstics i els seus processos de fabricació com els proporcionats pels cursos de MATERIALS PLÀSTICS – MORFOLOGIA, CARACTERÍSTIQUES I PROPIETATS, INTRODUCCIÓ Al PROCÉS D’INJECCIÓ DE TERMOPLÀSTICS I ALTRES PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ I TECNOLOGIA DE MOTLLES D’INJECCIÓ.
 • Personal d’enginyeria de producte, homologació de producte, qualitat i seguiment.
 • Dissenyadors industrials.
 • Dissenyadors de motlles.
 • En general, tot aquell interessat a conèixer les particularitats del disseny de peces de plàstic.

Programa del Curs de Disseny de pecess de plàstic

1. DISSENY AMB MATERIALS PLÀSTICS

 • Els plàstics, material de disseny.
 • Particularitats del comportament dels plàstics.
 • Corbes tensió-deformació.
 • Comportament al llarg del temps: plastodeformación, relaxació de tensions, envelliment, stress cracking.
 • Avaluació de l’ambient d’operació: agents químics i atmosfèric

2. SELECCIÓ DE MATERIALS PLÀSTICS

 • Selecció del material: Factors essencials i secundaris.

3. FONAMENTS DE LA CONTRACCIÓ DELS TERMOPLÀSTICS

 • El concepte de contracció.
 • Factors que influeixen en la contracció: material, procés, geometria de la peça, motlle.
 • Fenòmens de rellevància en la contracció: deformació, tensions internes, rexuclats, vacúols, etc.

4. INTRODUCCIÓ Al PROCÉS D’INJECCIÓ DE TERMOPLÀSTICS

 • El cicle d’injecció.
 • Principals paràmetres i la seva influència en la qualitat de la peça.

5. INTRODUCCIÓ A la TECNOLOGIA DE MOTLLES

 • Conceptes generals.
 • Procés de desenvolupament d’un motlle, aspectes fonamentals.
 • Sistemes de distribució i ompliment.
 • Sistemes de refrigeració.
 • Cambres calentes.
 • Sistemes de ventilació.
 • Desmoldatge de negatius.

6. DISSENY DE LA PARET PRIMÀRIA

 • Anàlisi dels factors que influeixen en la selecció del gruix primari de paret d’una peça injectada.
 • Condicionants: procesabilitat, economia, resistència mecànica, estètica, funcionalitat, etc.
 • Variacions de gruix causades per les geometries funcionals. Conseqüències.
 • Limitació de recorregut de flux en el motlle.
 • Resistència a la flexió.

7. DISSENY DE REFORÇOS

 • Nervis: disseny de nervis, consideracions, recomanacions geomètriques i funcionals.
 • Problemes estètics, estratègies per a la seva disminució-eliminació. Vorells: consideracions, recomanacions geomètriques i funcionals.
 • Esquadres de reforç: consideracions, recomanacions geomètriques.

8. GEOMETRIES BÀSIQUES FUNCIONALS

 • Disseny d’unions caragolades.
 • Disseny d’unions reblades.
 • Disseny de clips.
 • Frontisses integrals.
 • Unió química mitjançant dissolvents: compatibilitat entre materials, disseny de la unió.
 • Unió amb adhesius: tipus d’adhesius, compatibilitat amb els diferents materials, aplicabilitat, disseny de la unió.
 • Tècniques de soldadura de plàstics: rotacional, vibració, placa calenta, ultrasons. Aplicabilitat, disseny de la unió.

9. INTRODUCCIÓ Al SISTEMA D’OMPLIMENT D’INJECCIÓ (CAE)

 • Introducció a les eines CAE.
 • Tècniques de simulació reològica: metodologia, resultats obtinguts, anàlisis i interpretació dels resultats

Cursos relacionats

2021-04-15T13:34:49+00:00

Blockchain (Online)

Pròximament
16 hores
384€
Aula Virtual

2021-04-13T11:08:40+00:00
digital twins

Digital Twins (Online)

Pròximament
16 hores
384€
Aula Virtual

2021-04-13T08:08:11+00:00

Curs de Rehabilitació edificació sostenible (Online)

Pròximament
15 hores
360€
Aula Virtual

2021-04-13T08:09:58+00:00
gestión mejora ambiental

Curs de Gestió, millora ambiental i eco-innovació en la industria o empresa (Online)

Pròximament
30 hores
510€
Aula Virtual

2021-03-17T09:10:52+00:00

Curs de Pneumàtica. Nivell 2 (Online)

Pròximament
30 hores
510€
Aula Virtual

2021-03-09T15:56:59+00:00

Curs de Termocompressió: fabricació de composites estructurals amb alta cadència productiva (Online)

Pròximament
4 hores
240€
Aula Virtual

2021-03-25T08:39:43+00:00
introducción a la ciberseguridad

Workshop estratègic en Ciberseguretat

Próximamente
9 horas
243€
Aula Virtual

2021-05-20T10:45:52+00:00
ahorro y eficiencia

Curs d’Estalvi i eficiencia energètica (Online)

Pròximament
15 hores
360€
Aula Virtual

2021-04-13T10:04:04+00:00

Curs de L’alumini i els seus aliatges

Pròximament
8 hores
216€
Aula Virtual

2021-07-06T08:17:05+00:00
tolerancias geométricas

Toleràncies Geomètriques (Online)

Pròximament
21 horas
357€
Aula Virtual

2021-04-28T14:47:18+00:00

Tecnologia del vehicle elèctric i introducció al risc d’alt voltatge (Online)

Pròximament
10 hores
300€
Aula Virtual

2021-04-13T11:04:47+00:00
modelos de negocio para la industria 4.0

Valorització i creació de models de negoci per a la Indústria 4.0

Pròximament
40 hores
680€
Aula virtual

2021-03-18T08:45:53+00:00
curso de valorización tecnológica

Curs de Valorizació Tecnològica: de la recerca al mercat (Online)

Pròximament
24 hores
408€
Aula Virtual

2021-04-27T14:19:31+00:00

Curs d’Economia circular al sector del plàstic (Online)

Pròximament
6 hores
162€
Aula Virtual

2021-05-20T12:42:16+00:00
disseny de xapa

Disseny conceptual de peces de xapa

Pròximament
9 hores
224€
Cerdanyola del Vallès

2021-02-25T09:43:03+00:00
diseño experimental aplicado a procesos industriales

Curs de Disseny experimental aplicat a processos industrials (Online)

Pròximament
16 hores
480€
Aula Virtual

2021-04-28T08:06:50+00:00
industria 4.0

Disseny i implementació d’Internet de les Coses (IoT) a la Indústria 4.0 (Online)

Pròximament
51 hores
867€
Aula Virtual

2021-04-15T14:50:00+00:00

Workshop estratègic en transformació digital: estratègies i fonaments per la correcta implantació

Pròximament
9 hores
280€
Barcelona

2021-09-22T11:39:36+00:00

Disseny de peces de plàstic per a injecció de termoplàstics (Online)

Pròximament
30 hores
550€
Aula Virtual

2021-04-28T09:59:01+00:00
prevencion vehiculo eléctrico

Curs de Prevenció de riscos laborals relacionats amb el vehicle elèctric (Online)

Pròximament
8 hores
216€
Aula Virtual

¿Quieres más información?

Go to Top