Informació pràctica

 • Tipologia: Continua Subvencionada
 • Especialitat: Mecanització
 • Modalitat: Online,Presencial
 • Seu: Cerdanyola del Vallès
 • Preu: Curs subvencionat

Dates i horaris

 • Inici: 10/11/2023
 • Finalització: 16/12/2023
 • Divendres de 18:00 a 21:00 h i dissabtes de 09:00 a 14:00 h
 • Duració del curs: 40 hores (matrícula oberta)

Objectius del curs

Aprender a controlar els costos en els processos de mecanització, sostenibilitat i circulació de mercaderies i de producció, utilitzant Power BI com software per a la creació d’informes per a  l’anàlisi de dades obtigudes

Adreçat a

Treballadors en actiu i autònoms. Places limitades per a persones en situació d’atur . Mínim amb Batxillerat coneixements globals necessaris per cursar amb aprofitament l’ acció formativa. També es pot accedir mitjançant el certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família o, si no, la prova de Competències CLAU. Són necessaris coneixements d’ excel  i es realitzarà una prova prèvia a l’inici de la formació.

La formació tindrà un enfocament Indústria 4.0, incorporant eines digitals d’anàlisi de dades i generació d’informes mitjançant POWER BI.

Aquesta formació forma part d’una titulació oficial que acredita competències professionals vinculades al lloc de treball i que et pot permetre la consolidació del mateix o la promoció interna.

UF1129 – Costos dels processos de mecanització

Programa del curs

Costos dels processos de mecanització amb Power BI – 40 hores

1. Anàlisi de temps, i costos amb Power BI

 • Anàlisi de temps, conceptes generals
 • Classes de costos: fixes, variables i mitjos.
 • Estimacions de temps, sistemes de temps predeterminats
 • Interpretació del full de processos i optimització de temps i costos
 • Descomposició dels cicles de treballa en elements, cronometratge
 • Sistemes per reduir temps i costos

2. Elaboració de costos de gestió de la producció mecànica amb Power BI 

 • Càlcul de paràmetres de tall en les diferents màquines eines
 • Càlcul de costos de mecanitzat:
  • Càlcul de temps de fabricació
  • Temps de tall en les diferents operacions de mecanitzat
  • Temps de preparació
  • Temps d’operacions manuals
  • Temps imprevistos
 • Preparació d’una oferta de mecanitzat:
  • Estimació de terminis de lliurament
  • Documentació comercial
  • Preu de la oferta

3. Prevenció de riscos laborals i medioambientals en el transport i enmagatzematge de productes.

 • Aspectes legislatius i normatius
 • Riscos deguts als elements nocius en el lloc de treball
 • Avaluació de riscos
 • Residus i productes generats en l’activitat laboral: caracterització, classificació, utilització i tractament
 • Equips de protecció (individual, colectiva i dels equipaments) utilitzats

Informació addicional

Documentació necessària per formalitzar la pre-inscripció:

 • Fotocòpia del DNI
 • CV actualitzat
 • Fotocòpia del títol de batxillerat o equivalent. Si no es disposa del nivell formatiu, es possible realitzar una prova de competències Clau per acreditar el nivell.

Documentació necessària per formalitzar la pre-inscripció:

 • Fotocòpia de la capçalera de la última nòmina o fotocòpia del últim rebut de autònom

En el cas dels treballadors en situació de desocupació:

 • Full de demandant d’ocupació (documento DARDO)